HKD/SEK
Bán 1.29314
Chênh lệch Chênh lệch0.00092
Mua 1.29406
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HKD/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 1.28492 0.00042 0.03% 1.28450 1.28624 1.28327
Jun 27, 2022 1.28451 -0.00316 -0.25% 1.28767 1.29134 1.28017
Jun 26, 2022 1.28758 0.00248 0.19% 1.28510 1.28814 1.28469
Jun 24, 2022 1.28739 -0.00883 -0.68% 1.29622 1.29722 1.28664
Jun 23, 2022 1.29621 0.00998 0.78% 1.28623 1.30041 1.28289
Jun 22, 2022 1.28623 -0.00049 -0.04% 1.28672 1.29807 1.27910
Jun 21, 2022 1.28672 -0.00104 -0.08% 1.28776 1.28862 1.27815
Jun 20, 2022 1.28776 -0.00836 -0.65% 1.29612 1.29664 1.28545
Jun 19, 2022 1.29610 0.00471 0.36% 1.29139 1.29749 1.29138
Jun 17, 2022 1.29233 -0.00003 -0.00% 1.29236 1.30470 1.28929
Jun 16, 2022 1.29236 -0.00196 -0.15% 1.29432 1.31281 1.28622
Jun 15, 2022 1.29432 -0.00146 -0.11% 1.29578 1.31205 1.28608
Jun 14, 2022 1.29568 -0.00210 -0.16% 1.29778 1.30242 1.28117
Jun 13, 2022 1.29773 0.01754 1.37% 1.28019 1.29959 1.27935
Jun 12, 2022 1.28019 0.00667 0.52% 1.27352 1.28054 1.27037
Jun 10, 2022 1.27461 0.01217 0.96% 1.26244 1.27890 1.25840
Jun 9, 2022 1.26243 0.01104 0.88% 1.25139 1.26458 1.24287
Jun 8, 2022 1.25133 0.00278 0.22% 1.24855 1.25294 1.24349
Jun 7, 2022 1.24855 0.00049 0.04% 1.24806 1.25663 1.24494
Jun 6, 2022 1.24806 0.00440 0.35% 1.24366 1.24942 1.23874