HKD/SEK
Bán 1.31585
Chênh lệch Chênh lệch0.00093
Mua 1.31678
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HKD/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 1.31585 0.00519 0.40% 1.31066 1.32215 1.30919
Jan 26, 2023 1.31071 0.00935 0.72% 1.30136 1.31927 1.30012
Jan 25, 2023 1.30137 -0.00083 -0.06% 1.30220 1.31270 1.29896
Jan 24, 2023 1.30248 -0.00382 -0.29% 1.30630 1.31144 1.29980
Jan 23, 2023 1.30630 -0.00578 -0.44% 1.31208 1.31262 1.30306
Jan 22, 2023 1.31216 0.00251 0.19% 1.30965 1.31302 1.30567
Jan 20, 2023 1.31268 -0.00322 -0.24% 1.31590 1.32277 1.31186
Jan 19, 2023 1.31589 -0.00330 -0.25% 1.31919 1.32531 1.30868
Jan 18, 2023 1.31926 -0.01341 -1.01% 1.33267 1.33380 1.30869
Jan 17, 2023 1.33267 0.00178 0.13% 1.33089 1.33669 1.32518
Jan 16, 2023 1.33088 0.00544 0.41% 1.32544 1.33751 1.32263
Jan 15, 2023 1.32525 0.00080 0.06% 1.32445 1.32710 1.32353
Jan 13, 2023 1.32981 -0.00195 -0.15% 1.33176 1.33946 1.32636
Jan 12, 2023 1.33172 -0.00647 -0.48% 1.33819 1.34635 1.32649
Jan 11, 2023 1.33808 0.00501 0.38% 1.33307 1.34510 1.33011
Jan 10, 2023 1.33310 0.00162 0.12% 1.33148 1.33836 1.32744
Jan 9, 2023 1.33148 -0.01339 -1.00% 1.34487 1.34642 1.32623
Jan 8, 2023 1.34487 -0.00024 -0.02% 1.34511 1.34799 1.34409
Jan 6, 2023 1.34618 -0.01989 -1.46% 1.36607 1.37569 1.34455
Jan 5, 2023 1.36606 0.02269 1.69% 1.34337 1.37208 1.34019