HKD/TRY
Bán 2.28187
Chênh lệch Chênh lệch0.00728
Mua 2.28915
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HKD/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 2.28143 0.00742 0.33% 2.27401 2.28224 2.27000
Aug 7, 2022 2.27396 0.00624 0.28% 2.26772 2.27470 2.26772
Aug 5, 2022 2.26901 -0.00914 -0.40% 2.27815 2.28834 2.26899
Aug 4, 2022 2.27804 0.00065 0.03% 2.27739 2.28886 2.26844
Aug 3, 2022 2.27722 -0.00249 -0.11% 2.27971 2.30003 2.26958
Aug 2, 2022 2.28007 0.01267 0.56% 2.26740 2.28648 2.26383
Aug 1, 2022 2.26870 -0.00456 -0.20% 2.27326 2.28584 2.23867
Jul 31, 2022 2.27325 -0.00272 -0.12% 2.27597 2.27694 2.27022
Jul 29, 2022 2.27646 -0.00783 -0.34% 2.28429 2.28564 2.24559
Jul 28, 2022 2.28429 0.01336 0.59% 2.27093 2.28492 2.26723
Jul 27, 2022 2.27097 -0.00065 -0.03% 2.27162 2.28328 2.26393
Jul 26, 2022 2.27162 0.01075 0.48% 2.26087 2.27639 2.24658
Jul 25, 2022 2.26086 0.00661 0.29% 2.25425 2.27261 2.25297
Jul 24, 2022 2.25424 0.00327 0.15% 2.25097 2.25802 2.25097
Jul 22, 2022 2.25441 0.00127 0.06% 2.25314 2.26221 2.24139
Jul 21, 2022 2.25313 0.01660 0.74% 2.23653 2.25820 2.23269
Jul 20, 2022 2.23655 0.01574 0.71% 2.22081 2.24136 2.21597
Jul 19, 2022 2.22014 0.00824 0.37% 2.21190 2.23946 2.21177
Jul 18, 2022 2.21221 0.01833 0.84% 2.19388 2.22908 2.19196
Jul 15, 2022 2.19043 -0.02107 -0.95% 2.21150 2.22671 2.18964