HKD/TRY
Bán 2.39381
Chênh lệch Chênh lệch0.01561
Mua 2.40942
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HKD/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 2.39381 -0.00310 -0.13% 2.39691 2.40265 2.39361
Jan 26, 2023 2.39691 0.00049 0.02% 2.39642 2.40205 2.38615
Jan 25, 2023 2.39642 0.00107 0.04% 2.39535 2.40218 2.39152
Jan 24, 2023 2.39541 0.01202 0.50% 2.38339 2.40177 2.38073
Jan 23, 2023 2.38339 -0.01331 -0.56% 2.39670 2.40191 2.37925
Jan 22, 2023 2.39670 -0.00194 -0.08% 2.39864 2.40007 2.39019
Jan 20, 2023 2.38895 -0.00389 -0.16% 2.39284 2.40574 2.38865
Jan 19, 2023 2.39285 -0.00003 -0.00% 2.39288 2.40048 2.38252
Jan 18, 2023 2.39303 -0.00087 -0.04% 2.39390 2.40191 2.38534
Jan 17, 2023 2.39371 -0.00319 -0.13% 2.39690 2.40291 2.38353
Jan 16, 2023 2.39690 -0.00214 -0.09% 2.39904 2.40719 2.38509
Jan 15, 2023 2.39904 0.00094 0.04% 2.39810 2.40417 2.39384
Jan 13, 2023 2.39775 -0.00148 -0.06% 2.39923 2.40634 2.39584
Jan 12, 2023 2.39922 0.00247 0.10% 2.39675 2.40457 2.39304
Jan 11, 2023 2.39841 -0.00137 -0.06% 2.39978 2.40355 2.38583
Jan 10, 2023 2.39978 0.00079 0.03% 2.39899 2.40419 2.38166
Jan 9, 2023 2.39840 0.00041 0.02% 2.39799 2.41492 2.37657
Jan 8, 2023 2.39805 -0.00323 -0.13% 2.40128 2.40263 2.39132
Jan 6, 2023 2.39051 -0.00630 -0.26% 2.39681 2.40485 2.37806
Jan 5, 2023 2.39680 0.00433 0.18% 2.39247 2.40281 2.38986