HOT/BTC
Bán 0.00000010
Chênh lệch Chênh lệch0.00000000
Mua 0.00000010
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HOT/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Dec 7, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Dec 6, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Dec 5, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Dec 4, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Nov 27, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Nov 26, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Nov 25, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Nov 24, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Nov 23, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Nov 22, 2022 0.00000010 0.00000001 11.11% 0.00000009 0.00000010 0.00000009
Nov 21, 2022 0.00000009 0.00000000 0.00% 0.00000009 0.00000009 0.00000009
Nov 20, 2022 0.00000009 0.00000000 0.00% 0.00000009 0.00000009 0.00000009
Nov 19, 2022 0.00000009 0.00000000 0.00% 0.00000009 0.00000009 0.00000009
Nov 18, 2022 0.00000009 0.00000000 0.00% 0.00000009 0.00000009 0.00000009
Nov 17, 2022 0.00000009 0.00000000 0.00% 0.00000009 0.00000009 0.00000009
Nov 16, 2022 0.00000009 0.00000000 0.00% 0.00000009 0.00000009 0.00000009
Nov 15, 2022 0.00000009 0.00000000 0.00% 0.00000009 0.00000009 0.00000009
Nov 14, 2022 0.00000009 0.00000000 0.00% 0.00000009 0.00000009 0.00000009
Nov 13, 2022 0.00000009 0.00000000 0.00% 0.00000009 0.00000009 0.00000009