HOT/BTC
Bán 0.00000006
Chênh lệch Chênh lệch0.00000000
Mua 0.00000006

Giá Holo to Bitcoin - biểu đồ HOT/BTC

HOT/BTC 0.00000006
HOT/USDT 0.00151 HOT/USD 0.00152 BTC/BYN 75750.20 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 25787.20 BTC/CRC - BTC/CZK 567548.52 BTC/SGD 34785.66 BTC/SEK 279884.26 BTC/CAD 34619.16 BTC/CHF 23410.14 BTC/AUD 38746.99 BTC/BGN - BTC/GBP 20800.45 BTC/TRY 554589.04 BTC/DKK 179679.48 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 24127.15 BTC/USD 25789.60 BTC/ZAR 495861.87 BTC/HUF 8893154.63 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 42431.37 BTC/NOK 285874.01 BTC/MXN 450051.97 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.010822 BCH/BTC 0.00425 BAL/BTC 0.000192 BTG/BTC 0.0004725 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00003017 CAKE/BTC 0.0000614 CRO/BTC 0.0000022483 QTUM/BTC 0.00009549 QNT/BTC 0.0044758 ADA/BTC 0.00001380 STEEM/BTC 0.00000683 TRX/BTC 0.00000310 ETH/BTC 0.07063 ETC/BTC 0.0006657 EOS/BTC 0.00003293 SHIB/BTC 0.000000000314 STORJ/BTC 0.00001056 XRP/BTC 0.00001982 XEM/BTC 0.00000118 NEO/BTC 0.000366 LTC/BTC 0.00342 MKR/BTC 0.02503 DOGE/BTC 0.00000259 ENJ/BTC 0.00001237 REN/BTC 0.00000312 GRT/BTC 0.00000453 CHZ/BTC 0.00000369 1INCH/BTC 0.00001263 SRM/BTC 0.00000264 LRC/BTC 0.00001006 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000016 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00028010 QNT/BTC 0.0044781 CVC/BTC 0.00000320 COTI/BTC 0.00000242 XCN/BTC 0.0000000669 FTM/BTC 0.0000114297 SAND/BTC 0.0000202427 MATIC/BTC 0.0000321540 TWT/BTC 0.0000375635 AVAX/BTC 0.0005487 CRO/BTC 0.0000024536 RVN/BTC 0.0000007496 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000375823 XCN/BTC 0.0000000668 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.00000006
Chênh lệch Chênh lệch0.00000000
Mua 0.00000006
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HOT/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 5, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 27, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 26, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 25, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 24, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 23, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 22, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 21, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 20, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 19, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 18, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 17, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 16, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 15, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 14, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 13, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 12, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 11, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 10, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006
May 8, 2023 0.00000006 0.00000000 0.00% 0.00000006 0.00000006 0.00000006