HOT/USD
Bán 0.00178
Chênh lệch Chênh lệch0.00002
Mua 0.00180

Giá HOT to US Dollar - biểu đồ HOT/USD

Bán 0.00178
Chênh lệch Chênh lệch0.00002
Mua 0.00180
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HOT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 28, 2023 0.00171 0.00000 0.00% 0.00171 0.00172 0.00169
Mar 27, 2023 0.00171 -0.00011 -6.04% 0.00182 0.00183 0.00167
Mar 26, 2023 0.00182 0.00007 4.00% 0.00175 0.00184 0.00174
Mar 25, 2023 0.00176 -0.00003 -1.68% 0.00179 0.00180 0.00172
Mar 24, 2023 0.00180 -0.00009 -4.76% 0.00189 0.00191 0.00175
Mar 23, 2023 0.00188 0.00011 6.21% 0.00177 0.00189 0.00177
Mar 22, 2023 0.00177 -0.00008 -4.32% 0.00185 0.00185 0.00171
Mar 21, 2023 0.00184 0.00006 3.37% 0.00178 0.00185 0.00173
Mar 20, 2023 0.00177 -0.00011 -5.85% 0.00188 0.00190 0.00176
Mar 19, 2023 0.00188 0.00004 2.17% 0.00184 0.00193 0.00183
Mar 18, 2023 0.00185 -0.00007 -3.65% 0.00192 0.00196 0.00183
Mar 17, 2023 0.00191 0.00018 10.40% 0.00173 0.00191 0.00170
Mar 16, 2023 0.00173 0.00004 2.37% 0.00169 0.00174 0.00166
Mar 15, 2023 0.00169 -0.00015 -8.15% 0.00184 0.00186 0.00165
Mar 14, 2023 0.00183 0.00006 3.39% 0.00177 0.00191 0.00172
Mar 13, 2023 0.00176 0.00006 3.53% 0.00170 0.00178 0.00163
Mar 12, 2023 0.00169 0.00012 7.64% 0.00157 0.00170 0.00155
Mar 11, 2023 0.00157 0.00001 0.64% 0.00156 0.00160 0.00150
Mar 10, 2023 0.00157 0.00000 0.00% 0.00157 0.00157 0.00143
Mar 9, 2023 0.00156 -0.00009 -5.45% 0.00165 0.00172 0.00152