HOT/USDT
Bán 0.00167
Chênh lệch Chênh lệch0.00002
Mua 0.00169
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HOT/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.00172 0.00002 1.18% 0.00170 0.00174 0.00170
Dec 4, 2022 0.00171 0.00006 3.64% 0.00165 0.00174 0.00165
Dec 3, 2022 0.00164 -0.00003 -1.80% 0.00167 0.00170 0.00164
Dec 2, 2022 0.00167 0.00005 3.09% 0.00162 0.00168 0.00160
Dec 1, 2022 0.00163 -0.00002 -1.21% 0.00165 0.00166 0.00161
Nov 30, 2022 0.00166 0.00006 3.75% 0.00160 0.00166 0.00157
Nov 29, 2022 0.00160 0.00003 1.91% 0.00157 0.00162 0.00156
Nov 28, 2022 0.00158 0.00000 0.00% 0.00158 0.00161 0.00153
Nov 27, 2022 0.00159 -0.00003 -1.85% 0.00162 0.00165 0.00158
Nov 26, 2022 0.00163 0.00000 0.00% 0.00163 0.00171 0.00161
Nov 25, 2022 0.00162 -0.00001 -0.61% 0.00163 0.00168 0.00160
Nov 24, 2022 0.00164 0.00001 0.61% 0.00163 0.00169 0.00159
Nov 23, 2022 0.00163 0.00003 1.87% 0.00160 0.00166 0.00157
Nov 22, 2022 0.00160 0.00016 11.11% 0.00144 0.00178 0.00140
Nov 21, 2022 0.00143 -0.00008 -5.30% 0.00151 0.00151 0.00139
Nov 20, 2022 0.00150 -0.00007 -4.46% 0.00157 0.00159 0.00148
Nov 19, 2022 0.00157 0.00002 1.29% 0.00155 0.00162 0.00152
Nov 18, 2022 0.00155 0.00001 0.65% 0.00154 0.00157 0.00152
Nov 17, 2022 0.00153 -0.00001 -0.65% 0.00154 0.00156 0.00152
Nov 16, 2022 0.00153 -0.00005 -3.16% 0.00158 0.00163 0.00152