INJ/BTC
Bán 0.00009410
Chênh lệch Chênh lệch0.00000161
Mua 0.00009571
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

INJ/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 9, 2022 0.00009353 0.00000008 0.09% 0.00009345 0.00009454 0.00009325
Dec 8, 2022 0.00009344 0.00000020 0.21% 0.00009324 0.00009540 0.00009173
Dec 7, 2022 0.00009325 -0.00000214 -2.24% 0.00009539 0.00009615 0.00009218
Dec 6, 2022 0.00009540 -0.00000009 -0.09% 0.00009549 0.00009773 0.00009392
Dec 5, 2022 0.00009549 0.00000139 1.48% 0.00009410 0.00009754 0.00009311
Dec 4, 2022 0.00009411 0.00000052 0.56% 0.00009359 0.00009735 0.00009329
Dec 3, 2022 0.00009358 -0.00000410 -4.20% 0.00009768 0.00009771 0.00009296
Dec 2, 2022 0.00009769 -0.00000072 -0.73% 0.00009841 0.00009956 0.00009486
Dec 1, 2022 0.00009842 -0.00000294 -2.90% 0.00010136 0.00010338 0.00009690
Nov 30, 2022 0.00010137 0.00000518 5.39% 0.00009619 0.00010670 0.00009537
Nov 29, 2022 0.00009618 0.00000234 2.49% 0.00009384 0.00010251 0.00009216
Nov 28, 2022 0.00009384 -0.00000120 -1.26% 0.00009504 0.00009614 0.00009159
Nov 27, 2022 0.00009504 -0.00000163 -1.69% 0.00009667 0.00009835 0.00009327
Nov 26, 2022 0.00009666 0.00000040 0.42% 0.00009626 0.00009891 0.00009553
Nov 25, 2022 0.00009627 -0.00000321 -3.23% 0.00009948 0.00009954 0.00009277
Nov 24, 2022 0.00009947 -0.00000177 -1.75% 0.00010124 0.00010303 0.00009741
Nov 23, 2022 0.00010123 0.00000240 2.43% 0.00009883 0.00011088 0.00009810
Nov 22, 2022 0.00009884 0.00000044 0.45% 0.00009840 0.00009940 0.00009202
Nov 21, 2022 0.00009840 0.00000301 3.16% 0.00009539 0.00009897 0.00009463
Nov 20, 2022 0.00009539 -0.00000586 -5.79% 0.00010125 0.00010381 0.00009534