INJ/BTC
Bán 0.00026202
Chênh lệch Chênh lệch0.00000293
Mua 0.00026495

Giá INJ to Bitcoin - biểu đồ INJ/BTC

INJ/BTC 0.00026495
INJ/USDT 7.0261 INJ/USD 7.0202 BTC/BYN 78624.50 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 26631.00 BTC/CRC - BTC/CZK 585569.94 BTC/SGD 35829.29 BTC/SEK 288284.70 BTC/CAD 35612.87 BTC/CHF 23967.93 BTC/AUD 39727.28 BTC/BGN - BTC/GBP 21245.19 BTC/TRY 627778.22 BTC/DKK 184240.64 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 24733.85 BTC/USD 26659.30 BTC/ZAR 502560.67 BTC/HUF 9144389.38 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 43736.37 BTC/NOK 291454.81 BTC/MXN 463488.67 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.009960 BCH/BTC 0.00420 BAL/BTC 0.000187 BTG/BTC 0.0004469 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00002886 CAKE/BTC 0.0000592 CRO/BTC 0.0000023887 QTUM/BTC 0.00008942 QNT/BTC 0.0041793 ADA/BTC 0.00001224 STEEM/BTC 0.00000665 TRX/BTC 0.00000295 ETH/BTC 0.06963 ETC/BTC 0.0006407 EOS/BTC 0.00003348 SHIB/BTC 0.000000000302 STORJ/BTC 0.00001210 XRP/BTC 0.00001983 XEM/BTC 0.00000111 NEO/BTC 0.000344 LTC/BTC 0.00333 MKR/BTC 0.02363 DOGE/BTC 0.00000256 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001136 REN/BTC 0.00000304 GRT/BTC 0.00000431 CHZ/BTC 0.00000332 1INCH/BTC 0.00001231 SRM/BTC 0.00000267 LRC/BTC 0.00000928 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000015 RSR/BTC 0.00000052 QNT/BTC 0.0041814 CVC/BTC 0.00000305 COTI/BTC 0.00000207 XCN/BTC 0.0000000535 FTM/BTC 0.0000112013 SAND/BTC 0.0000184833 MATIC/BTC 0.0000294539 TWT/BTC 0.0000338894 AVAX/BTC 0.0005262 CRO/BTC 0.0000023875 RVN/BTC 0.0000007162 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000339064 XCN/BTC 0.0000000534 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.00026202
Chênh lệch Chênh lệch0.00000293
Mua 0.00026495
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

INJ/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 0.00025328 -0.00000671 -2.58% 0.00025999 0.00026026 0.00025091
Jun 7, 2023 0.00026029 -0.00000936 -3.47% 0.00026965 0.00027325 0.00025700
Jun 6, 2023 0.00026942 -0.00000434 -1.59% 0.00027376 0.00028346 0.00026765
Jun 5, 2023 0.00027376 -0.00001250 -4.37% 0.00028626 0.00028801 0.00026303
Jun 4, 2023 0.00028630 -0.00000501 -1.72% 0.00029131 0.00029642 0.00028417
Jun 3, 2023 0.00029128 0.00000374 1.30% 0.00028754 0.00029910 0.00028469
Jun 2, 2023 0.00028754 0.00001757 6.51% 0.00026997 0.00030106 0.00026815
Jun 1, 2023 0.00027001 0.00000483 1.82% 0.00026518 0.00027568 0.00025851
May 31, 2023 0.00026522 -0.00000730 -2.68% 0.00027252 0.00027744 0.00026037
May 30, 2023 0.00027256 0.00000690 2.60% 0.00026566 0.00027711 0.00026277
May 29, 2023 0.00026566 0.00001461 5.82% 0.00025105 0.00027493 0.00024729
May 28, 2023 0.00025105 0.00001457 6.16% 0.00023648 0.00026279 0.00023508
May 27, 2023 0.00023648 -0.00000209 -0.88% 0.00023857 0.00024183 0.00023555
May 26, 2023 0.00023852 0.00000200 0.85% 0.00023652 0.00024383 0.00023211
May 25, 2023 0.00023645 -0.00000426 -1.77% 0.00024071 0.00024331 0.00023343
May 24, 2023 0.00024068 -0.00000793 -3.19% 0.00024861 0.00025241 0.00023922
May 23, 2023 0.00024865 0.00000146 0.59% 0.00024719 0.00025666 0.00024442
May 22, 2023 0.00024723 -0.00000310 -1.24% 0.00025033 0.00025810 0.00024541
May 21, 2023 0.00025059 -0.00001426 -5.38% 0.00026485 0.00026656 0.00024834
May 20, 2023 0.00026473 0.00000523 2.02% 0.00025950 0.00027848 0.00025643