INJ/USD
Bán 1.6300
Chênh lệch Chênh lệch0.0200
Mua 1.6500
Bán 1.6300
Chênh lệch Chênh lệch0.0200
Mua 1.6500
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

INJ/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 1.6600 -0.0100 -0.60% 1.6700 1.6800 1.6500
Dec 2, 2022 1.6800 0.0000 0.00% 1.6800 1.7000 1.6100
Dec 1, 2022 1.6800 -0.0800 -4.55% 1.7600 1.7800 1.6500
Nov 30, 2022 1.7500 0.1500 9.37% 1.6000 1.8100 1.5900
Nov 29, 2022 1.5900 0.0700 4.61% 1.5200 1.7000 1.5000
Nov 28, 2022 1.5300 -0.0400 -2.55% 1.5700 1.5800 1.4800
Nov 27, 2022 1.5700 -0.0300 -1.88% 1.6000 1.6300 1.5500
Nov 26, 2022 1.6000 -0.0100 -0.62% 1.6100 1.6500 1.5800
Nov 25, 2022 1.6000 -0.0500 -3.03% 1.6500 1.6600 1.5400
Nov 24, 2022 1.6600 -0.0300 -1.78% 1.6900 1.7300 1.6200
Nov 23, 2022 1.6900 0.0900 5.62% 1.6000 1.8300 1.6000
Nov 22, 2022 1.6100 0.0600 3.87% 1.5500 1.6100 1.4500
Nov 21, 2022 1.5600 0.0000 0.00% 1.5600 1.6100 1.4900
Nov 20, 2022 1.5600 -0.1400 -8.24% 1.7000 1.7400 1.5600
Nov 19, 2022 1.7000 -0.0300 -1.73% 1.7300 1.7300 1.6700
Nov 18, 2022 1.7300 0.0300 1.76% 1.7000 1.7500 1.6800
Nov 17, 2022 1.7100 -0.0300 -1.72% 1.7400 1.7500 1.6800
Nov 16, 2022 1.7400 -0.0400 -2.25% 1.7800 1.8700 1.7000
Nov 15, 2022 1.7900 0.0400 2.29% 1.7500 1.8700 1.7100
Nov 14, 2022 1.7500 -0.0500 -2.78% 1.8000 1.8100 1.6000