INJ/USDT
Bán 6.0389
Chênh lệch Chênh lệch0.0132
Mua 6.0521
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

INJ/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 10, 2023 6.0918 -0.8102 -11.74% 6.9020 6.9030 5.5943
Jun 9, 2023 6.9010 -0.0350 -0.50% 6.9360 7.1648 6.8151
Jun 8, 2023 6.9360 0.0539 0.78% 6.8821 7.1648 6.6153
Jun 7, 2023 6.8901 -0.4835 -6.56% 7.3736 7.3736 6.8041
Jun 6, 2023 7.3676 0.2957 4.18% 7.0719 7.4855 6.8841
Jun 5, 2023 7.0719 -0.7262 -9.31% 7.7981 7.8431 6.7592
Jun 4, 2023 7.7991 -0.1179 -1.49% 7.9170 8.1028 7.7242
Jun 3, 2023 7.9160 0.0469 0.60% 7.8691 8.1598 7.7622
Jun 2, 2023 7.8691 0.6014 8.27% 7.2677 8.1937 7.2087
Jun 1, 2023 7.2687 0.0210 0.29% 7.2477 7.4984 6.9370
May 31, 2023 7.2487 -0.3327 -4.39% 7.5814 7.7382 7.0439
May 30, 2023 7.5814 0.1799 2.43% 7.4015 7.7931 7.3286
May 29, 2023 7.4015 0.3246 4.59% 7.0769 7.7132 6.9190
May 28, 2023 7.0769 0.6983 10.95% 6.3786 7.4145 6.3336
May 27, 2023 6.3786 -0.0219 -0.34% 6.4005 6.4964 6.3126
May 26, 2023 6.3985 0.1098 1.75% 6.2887 6.5864 6.1468
May 25, 2023 6.2867 -0.0779 -1.22% 6.3646 6.4615 6.0719
May 24, 2023 6.3646 -0.4325 -6.36% 6.7971 6.8041 6.3086
May 23, 2023 6.7981 0.1318 1.98% 6.6663 7.0479 6.5844
May 22, 2023 6.6673 -0.0569 -0.85% 6.7242 6.9540 6.5554