IOTA/USD
Bán 0.1935
Chênh lệch Chênh lệch0.0095
Mua 0.2030
Bán 0.1935
Chênh lệch Chênh lệch0.0095
Mua 0.2030
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

IOTA/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2023 0.1907 0.0026 1.38% 0.1881 0.1909 0.1868
May 26, 2023 0.1880 -0.0011 -0.58% 0.1891 0.1918 0.1873
May 25, 2023 0.1892 0.0038 2.05% 0.1854 0.1894 0.1815
May 24, 2023 0.1855 -0.0005 -0.27% 0.1860 0.1874 0.1810
May 23, 2023 0.1861 0.0068 3.79% 0.1793 0.1880 0.1784
May 22, 2023 0.1792 0.0072 4.19% 0.1720 0.1797 0.1695
May 21, 2023 0.1721 -0.0022 -1.26% 0.1743 0.1747 0.1700
May 20, 2023 0.1742 -0.0035 -1.97% 0.1777 0.1793 0.1733
May 19, 2023 0.1777 0.0001 0.06% 0.1776 0.1796 0.1762
May 18, 2023 0.1777 -0.0024 -1.33% 0.1801 0.1809 0.1756
May 17, 2023 0.1800 0.0030 1.69% 0.1770 0.1814 0.1740
May 16, 2023 0.1770 0.0014 0.80% 0.1756 0.1773 0.1734
May 15, 2023 0.1755 0.0028 1.62% 0.1727 0.1768 0.1701
May 14, 2023 0.1728 0.0006 0.35% 0.1722 0.1744 0.1708
May 13, 2023 0.1723 -0.0025 -1.43% 0.1748 0.1750 0.1710
May 12, 2023 0.1748 0.0023 1.33% 0.1725 0.1748 0.1677
May 11, 2023 0.1724 -0.0036 -2.05% 0.1760 0.1760 0.1691
May 10, 2023 0.1759 0.0007 0.40% 0.1752 0.1794 0.1674
May 9, 2023 0.1753 -0.0006 -0.34% 0.1759 0.1789 0.1736
May 8, 2023 0.1760 -0.0112 -5.98% 0.1872 0.1887 0.1689