IOTA/USD
Bán 0.2056
Chênh lệch Chênh lệch0.0106
Mua 0.2162
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

IOTA/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 0.2088 0.0005 0.24% 0.2083 0.2107 0.2082
Dec 2, 2022 0.2088 0.0018 0.87% 0.2070 0.2105 0.2025
Dec 1, 2022 0.2068 -0.0040 -1.90% 0.2108 0.2114 0.2047
Nov 30, 2022 0.2110 0.0063 3.08% 0.2047 0.2123 0.2045
Nov 29, 2022 0.2047 0.0027 1.34% 0.2020 0.2072 0.2004
Nov 28, 2022 0.2023 -0.0050 -2.41% 0.2073 0.2097 0.1980
Nov 27, 2022 0.2077 -0.0014 -0.67% 0.2091 0.2144 0.2065
Nov 26, 2022 0.2091 0.0021 1.01% 0.2070 0.2113 0.2068
Nov 25, 2022 0.2068 -0.0036 -1.71% 0.2104 0.2104 0.2038
Nov 24, 2022 0.2104 -0.0024 -1.13% 0.2128 0.2152 0.2065
Nov 23, 2022 0.2127 0.0038 1.82% 0.2089 0.2147 0.2051
Nov 22, 2022 0.2099 0.0013 0.62% 0.2086 0.2106 0.1991
Nov 21, 2022 0.2092 0.0022 1.06% 0.2070 0.2160 0.1986
Nov 20, 2022 0.2070 -0.0103 -4.74% 0.2173 0.2276 0.2060
Nov 19, 2022 0.2169 0.0048 2.26% 0.2121 0.2187 0.2091
Nov 18, 2022 0.2122 -0.0003 -0.14% 0.2125 0.2162 0.2102
Nov 17, 2022 0.2132 0.0011 0.52% 0.2121 0.2149 0.2062
Nov 16, 2022 0.2127 -0.0043 -1.98% 0.2170 0.2224 0.2081
Nov 15, 2022 0.2173 0.0034 1.59% 0.2139 0.2228 0.2098
Nov 14, 2022 0.2136 0.0053 2.54% 0.2083 0.2167 0.1961