JASMY/BTC
Bán 0.00000023
Chênh lệch Chênh lệch0.00000000
Mua 0.00000023
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

JASMY/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 4, 2022 0.00000024 0.00000000 0.00% 0.00000024 0.00000024 0.00000024
Dec 3, 2022 0.00000024 0.00000000 0.00% 0.00000024 0.00000025 0.00000024
Dec 2, 2022 0.00000025 -0.00000002 -7.41% 0.00000027 0.00000027 0.00000024
Dec 1, 2022 0.00000027 0.00000003 12.50% 0.00000024 0.00000027 0.00000023
Nov 30, 2022 0.00000024 0.00000000 0.00% 0.00000024 0.00000024 0.00000023
Nov 29, 2022 0.00000024 0.00000000 0.00% 0.00000024 0.00000025 0.00000023
Nov 28, 2022 0.00000024 0.00000001 4.35% 0.00000023 0.00000024 0.00000022
Nov 27, 2022 0.00000023 0.00000000 0.00% 0.00000023 0.00000023 0.00000023
Nov 26, 2022 0.00000022 -0.00000001 -4.35% 0.00000023 0.00000023 0.00000022
Nov 25, 2022 0.00000023 0.00000001 4.55% 0.00000022 0.00000023 0.00000022
Nov 24, 2022 0.00000023 0.00000000 0.00% 0.00000023 0.00000023 0.00000023
Nov 23, 2022 0.00000023 0.00000000 0.00% 0.00000023 0.00000023 0.00000023
Nov 22, 2022 0.00000023 0.00000000 0.00% 0.00000023 0.00000023 0.00000022
Nov 21, 2022 0.00000023 0.00000000 0.00% 0.00000023 0.00000024 0.00000022
Nov 20, 2022 0.00000023 -0.00000001 -4.17% 0.00000024 0.00000024 0.00000023
Nov 19, 2022 0.00000024 0.00000000 0.00% 0.00000024 0.00000024 0.00000023
Nov 18, 2022 0.00000024 0.00000000 0.00% 0.00000024 0.00000024 0.00000023
Nov 17, 2022 0.00000024 0.00000001 4.35% 0.00000023 0.00000026 0.00000023
Nov 16, 2022 0.00000023 0.00000000 0.00% 0.00000023 0.00000023 0.00000023
Nov 15, 2022 0.00000023 0.00000000 0.00% 0.00000023 0.00000024 0.00000023