JASMY/BTC
Bán 0.00000017
Chênh lệch Chênh lệch0.00000000
Mua 0.00000017

Giá JASMY to Bitcoin - biểu đồ JASMY/BTC

JASMY/BTC 0.00000017
JASMY/USD 0.00465 JASMY/USDT 0.00466 BTC/BYN 79789.05 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27055.50 BTC/CRC - BTC/CZK 600189.82 BTC/SGD 36713.46 BTC/SEK 293725.65 BTC/CAD 36521.28 BTC/CHF 24723.00 BTC/AUD 41170.59 BTC/BGN - BTC/GBP 21866.15 BTC/TRY 573991.94 BTC/DKK 189158.21 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25272.75 BTC/USD 27055.05 BTC/ZAR 531004.31 BTC/HUF 9401357.44 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44883.23 BTC/NOK 299850.95 BTC/MXN 477390.01 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011337 BCH/BTC 0.00425 BAL/BTC 0.000194 BTG/BTC 0.0004626 BTS/BTC 0.00000043 CRV/BTC 0.00003175 CAKE/BTC 0.0000647 CRO/BTC 0.0000022723 QTUM/BTC 0.00009912 QNT/BTC 0.0042953 ADA/BTC 0.00001403 STEEM/BTC 0.00000688 TRX/BTC 0.00000307 ETH/BTC 0.07007 ETC/BTC 0.0006737 EOS/BTC 0.00003415 SHIB/BTC 0.000000000321 STORJ/BTC 0.00001114 XRP/BTC 0.00001930 XEM/BTC 0.00000125 NEO/BTC 0.000388 LTC/BTC 0.00352 MKR/BTC 0.02497 DOGE/BTC 0.00000269 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001229 REN/BTC 0.00000283 GRT/BTC 0.00000478 CHZ/BTC 0.00000380 1INCH/BTC 0.00001394 SRM/BTC 0.00000270 LRC/BTC 0.00001029 renBTC/BTC 1.0101 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00029058 QNT/BTC 0.0042975 CVC/BTC 0.00000316 COTI/BTC 0.00000252 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000118490 SAND/BTC 0.0000213388 MATIC/BTC 0.0000334054 TWT/BTC 0.0000398226 AVAX/BTC 0.0005411 CRO/BTC 0.0000022711 RVN/BTC 0.0000007734 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000398426 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.00000017
Chênh lệch Chênh lệch0.00000000
Mua 0.00000017
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

JASMY/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 3, 2023 0.00000017 0.00000000 0.00% 0.00000017 0.00000017 0.00000017
Jun 2, 2023 0.00000017 0.00000000 0.00% 0.00000017 0.00000017 0.00000017
Jun 1, 2023 0.00000017 0.00000000 0.00% 0.00000017 0.00000017 0.00000017
May 31, 2023 0.00000016 0.00000000 0.00% 0.00000016 0.00000017 0.00000016
May 30, 2023 0.00000016 -0.00000001 -5.88% 0.00000017 0.00000017 0.00000016
May 29, 2023 0.00000017 0.00000001 6.25% 0.00000016 0.00000017 0.00000016
May 28, 2023 0.00000017 0.00000000 0.00% 0.00000017 0.00000017 0.00000017
May 27, 2023 0.00000017 0.00000000 0.00% 0.00000017 0.00000017 0.00000017
May 26, 2023 0.00000017 0.00000000 0.00% 0.00000017 0.00000017 0.00000017
May 25, 2023 0.00000017 0.00000000 0.00% 0.00000017 0.00000017 0.00000017
Apr 21, 2023 0.00000021 0.00000000 0.00% 0.00000021 0.00000021 0.00000021
Apr 20, 2023 0.00000021 0.00000000 0.00% 0.00000021 0.00000021 0.00000021
Apr 19, 2023 0.00000021 -0.00000001 -4.55% 0.00000022 0.00000022 0.00000021
Apr 18, 2023 0.00000022 0.00000000 0.00% 0.00000022 0.00000023 0.00000022
Apr 17, 2023 0.00000022 0.00000000 0.00% 0.00000022 0.00000022 0.00000021
Apr 16, 2023 0.00000022 -0.00000001 -4.35% 0.00000023 0.00000023 0.00000022
Apr 15, 2023 0.00000022 0.00000001 4.76% 0.00000021 0.00000024 0.00000021
Apr 14, 2023 0.00000021 0.00000000 0.00% 0.00000021 0.00000021 0.00000020
Apr 13, 2023 0.00000020 0.00000000 0.00% 0.00000020 0.00000020 0.00000020
Apr 12, 2023 0.00000020 0.00000000 0.00% 0.00000020 0.00000020 0.00000019