JASMY/USD
Bán 0.00460
Chênh lệch Chênh lệch0.00002
Mua 0.00462

Giá Jasmy to US Dollar - biểu đồ JASMY/USD

Bán 0.00460
Chênh lệch Chênh lệch0.00002
Mua 0.00462
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

JASMY/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 0.00451 -0.00003 -0.66% 0.00454 0.00460 0.00445
May 31, 2023 0.00455 -0.00012 -2.57% 0.00467 0.00472 0.00443
May 30, 2023 0.00468 -0.00005 -1.06% 0.00473 0.00475 0.00456
May 29, 2023 0.00473 0.00000 0.00% 0.00473 0.00483 0.00466
May 28, 2023 0.00473 0.00006 1.28% 0.00467 0.00478 0.00464
May 27, 2023 0.00467 -0.00001 -0.21% 0.00468 0.00480 0.00463
May 26, 2023 0.00469 0.00009 1.96% 0.00460 0.00475 0.00454
May 25, 2023 0.00461 0.00002 0.44% 0.00459 0.00463 0.00459
Apr 21, 2023 0.00590 -0.00011 -1.83% 0.00601 0.00622 0.00584
Apr 20, 2023 0.00602 -0.00012 -1.95% 0.00614 0.00630 0.00594
Apr 19, 2023 0.00614 -0.00070 -10.23% 0.00684 0.00692 0.00599
Apr 18, 2023 0.00685 0.00034 5.22% 0.00651 0.00713 0.00639
Apr 17, 2023 0.00651 -0.00032 -4.69% 0.00683 0.00684 0.00642
Apr 16, 2023 0.00682 -0.00015 -2.15% 0.00697 0.00717 0.00668
Apr 15, 2023 0.00696 0.00041 6.26% 0.00655 0.00735 0.00638
Apr 14, 2023 0.00656 0.00034 5.47% 0.00622 0.00661 0.00609
Apr 13, 2023 0.00622 0.00005 0.81% 0.00617 0.00631 0.00606
Apr 12, 2023 0.00618 0.00009 1.48% 0.00609 0.00625 0.00583
Apr 11, 2023 0.00610 -0.00031 -4.84% 0.00641 0.00647 0.00604
Apr 10, 2023 0.00641 0.00078 13.85% 0.00563 0.00651 0.00553