JASMY/USD
Bán 0.00382
Chênh lệch Chênh lệch0.00005
Mua 0.00387
Bán 0.00382
Chênh lệch Chênh lệch0.00005
Mua 0.00387
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

JASMY/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 0.00396 -0.00003 -0.75% 0.00399 0.00400 0.00394
Dec 6, 2022 0.00398 0.00000 0.00% 0.00398 0.00402 0.00391
Dec 5, 2022 0.00398 -0.00015 -3.63% 0.00413 0.00425 0.00393
Dec 4, 2022 0.00414 0.00007 1.72% 0.00407 0.00418 0.00406
Dec 3, 2022 0.00408 -0.00020 -4.67% 0.00428 0.00437 0.00403
Dec 2, 2022 0.00428 -0.00034 -7.36% 0.00462 0.00471 0.00418
Dec 1, 2022 0.00463 0.00046 11.03% 0.00417 0.00465 0.00402
Nov 30, 2022 0.00417 0.00020 5.04% 0.00397 0.00424 0.00394
Nov 29, 2022 0.00396 0.00006 1.54% 0.00390 0.00425 0.00386
Nov 28, 2022 0.00391 0.00010 2.62% 0.00381 0.00400 0.00358
Nov 27, 2022 0.00382 0.00006 1.60% 0.00376 0.00394 0.00375
Nov 26, 2022 0.00375 -0.00006 -1.57% 0.00381 0.00390 0.00372
Nov 25, 2022 0.00380 -0.00008 -2.06% 0.00388 0.00390 0.00374
Nov 24, 2022 0.00388 -0.00002 -0.51% 0.00390 0.00398 0.00379
Nov 23, 2022 0.00390 0.00013 3.45% 0.00377 0.00393 0.00375
Nov 22, 2022 0.00377 0.00010 2.72% 0.00367 0.00383 0.00353
Nov 21, 2022 0.00368 -0.00009 -2.39% 0.00377 0.00390 0.00356
Nov 20, 2022 0.00377 -0.00025 -6.22% 0.00402 0.00410 0.00371
Nov 19, 2022 0.00402 0.00002 0.50% 0.00400 0.00408 0.00389
Nov 18, 2022 0.00403 -0.00004 -0.98% 0.00407 0.00412 0.00391