JASMY/USDT
Bán 0.00446
Chênh lệch Chênh lệch0.00003
Mua 0.00449
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

JASMY/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 0.00463 -0.00004 -0.86% 0.00467 0.00472 0.00463
May 30, 2023 0.00468 -0.00005 -1.06% 0.00473 0.00475 0.00456
May 29, 2023 0.00473 0.00000 0.00% 0.00473 0.00483 0.00466
May 28, 2023 0.00473 0.00006 1.28% 0.00467 0.00478 0.00464
May 27, 2023 0.00467 -0.00002 -0.43% 0.00469 0.00480 0.00463
May 26, 2023 0.00468 0.00007 1.52% 0.00461 0.00474 0.00454
May 25, 2023 0.00461 0.00001 0.22% 0.00460 0.00463 0.00459
Apr 21, 2023 0.00590 -0.00010 -1.67% 0.00600 0.00621 0.00584
Apr 20, 2023 0.00601 -0.00012 -1.96% 0.00613 0.00629 0.00593
Apr 19, 2023 0.00613 -0.00070 -10.25% 0.00683 0.00691 0.00598
Apr 18, 2023 0.00684 0.00034 5.23% 0.00650 0.00712 0.00638
Apr 17, 2023 0.00650 -0.00032 -4.69% 0.00682 0.00683 0.00641
Apr 16, 2023 0.00681 -0.00015 -2.16% 0.00696 0.00716 0.00667
Apr 15, 2023 0.00695 0.00041 6.27% 0.00654 0.00734 0.00637
Apr 14, 2023 0.00655 0.00034 5.48% 0.00621 0.00660 0.00608
Apr 13, 2023 0.00621 0.00005 0.81% 0.00616 0.00630 0.00605
Apr 12, 2023 0.00617 0.00009 1.48% 0.00608 0.00624 0.00582
Apr 11, 2023 0.00609 -0.00031 -4.84% 0.00640 0.00646 0.00603
Apr 10, 2023 0.00640 0.00078 13.88% 0.00562 0.00650 0.00552
Apr 9, 2023 0.00563 0.00032 6.03% 0.00531 0.00577 0.00530