KNC/USD
Bán 0.6245
Chênh lệch Chênh lệch0.0042
Mua 0.6287
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

KNC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 27, 2022 0.6344 0.0069 1.10% 0.6275 0.6405 0.6215
Nov 26, 2022 0.6275 0.0131 2.13% 0.6144 0.6475 0.6124
Nov 25, 2022 0.6144 -0.0058 -0.94% 0.6202 0.6202 0.5964
Nov 24, 2022 0.6192 -0.0118 -1.87% 0.6310 0.6419 0.5982
Nov 23, 2022 0.6310 0.0648 11.44% 0.5662 0.6359 0.5642
Nov 22, 2022 0.5652 0.0139 2.52% 0.5513 0.5662 0.5274
Nov 21, 2022 0.5503 -0.0228 -3.98% 0.5731 0.5811 0.5372
Nov 20, 2022 0.5741 -0.0370 -6.05% 0.6111 0.6510 0.5731
Nov 19, 2022 0.6101 0.0129 2.16% 0.5972 0.6151 0.5813
Nov 18, 2022 0.5972 -0.0091 -1.50% 0.6063 0.6154 0.5882
Nov 17, 2022 0.6063 -0.0050 -0.82% 0.6113 0.6243 0.5964
Nov 16, 2022 0.6123 -0.0046 -0.75% 0.6169 0.6373 0.5923
Nov 15, 2022 0.6169 0.0358 6.16% 0.5811 0.6481 0.5781
Nov 14, 2022 0.5811 0.0050 0.87% 0.5761 0.5838 0.5311
Nov 13, 2022 0.5771 0.0072 1.26% 0.5699 0.6078 0.5540
Nov 12, 2022 0.5699 -0.0525 -8.44% 0.6224 0.6255 0.5639
Nov 11, 2022 0.6225 -0.0119 -1.88% 0.6344 0.6475 0.5689
Nov 10, 2022 0.6343 0.1278 25.23% 0.5065 0.6457 0.4975
Nov 9, 2022 0.5065 -0.1862 -26.88% 0.6927 0.6987 0.4926
Nov 8, 2022 0.6937 -0.1818 -20.77% 0.8755 0.8815 0.5840