KNC/USD
Bán 0.5579
Chênh lệch Chênh lệch0.0013
Mua 0.5592
Bán 0.5579
Chênh lệch Chênh lệch0.0013
Mua 0.5592
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

KNC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 0.5508 -0.0050 -0.90% 0.5558 0.5589 0.5449
Jun 7, 2023 0.5568 -0.0370 -6.23% 0.5938 0.5938 0.5509
Jun 6, 2023 0.5928 0.0249 4.38% 0.5679 0.5988 0.5558
Jun 5, 2023 0.5669 -0.0589 -9.41% 0.6258 0.6308 0.5478
Jun 4, 2023 0.6268 0.0079 1.28% 0.6189 0.6358 0.6179
Jun 3, 2023 0.6199 -0.0031 -0.50% 0.6230 0.6240 0.6149
Jun 2, 2023 0.6240 0.0162 2.67% 0.6078 0.6251 0.6007
Jun 1, 2023 0.6068 -0.0001 -0.02% 0.6069 0.6137 0.5978
May 31, 2023 0.6079 -0.0190 -3.03% 0.6269 0.6299 0.6008
May 30, 2023 0.6269 0.0010 0.16% 0.6259 0.6398 0.6218
May 29, 2023 0.6249 -0.0151 -2.36% 0.6400 0.6400 0.6198
May 28, 2023 0.6390 0.0269 4.39% 0.6121 0.6470 0.6121
May 27, 2023 0.6131 0.0091 1.51% 0.6040 0.6150 0.6030
May 26, 2023 0.6050 0.0092 1.54% 0.5958 0.6090 0.5898
May 25, 2023 0.5968 -0.0039 -0.65% 0.6007 0.6027 0.5798
May 24, 2023 0.5997 -0.0271 -4.32% 0.6268 0.6398 0.5926
May 23, 2023 0.6258 0.0160 2.62% 0.6098 0.6279 0.6079
May 22, 2023 0.6099 0.0100 1.67% 0.5999 0.6128 0.5868
May 21, 2023 0.5989 -0.0191 -3.09% 0.6180 0.6190 0.5959
May 20, 2023 0.6190 -0.0019 -0.31% 0.6209 0.6230 0.6130