KNC/USDT
Bán 0.6340
Chênh lệch Chênh lệch0.0020
Mua 0.6360
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

KNC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 26, 2022 0.6260 0.0100 1.62% 0.6160 0.6300 0.6140
Nov 25, 2022 0.6160 -0.0060 -0.96% 0.6220 0.6220 0.5980
Nov 24, 2022 0.6210 -0.0130 -2.05% 0.6340 0.6440 0.6000
Nov 23, 2022 0.6330 0.0651 11.46% 0.5679 0.6380 0.5659
Nov 22, 2022 0.5669 0.0139 2.51% 0.5530 0.5679 0.5290
Nov 21, 2022 0.5520 -0.0230 -4.00% 0.5750 0.5830 0.5390
Nov 20, 2022 0.5760 -0.0370 -6.04% 0.6130 0.6530 0.5750
Nov 19, 2022 0.6120 0.0130 2.17% 0.5990 0.6170 0.5830
Nov 18, 2022 0.5990 -0.0090 -1.48% 0.6080 0.6170 0.5900
Nov 17, 2022 0.6080 -0.0050 -0.82% 0.6130 0.6260 0.5980
Nov 16, 2022 0.6140 -0.0050 -0.81% 0.6190 0.6390 0.5940
Nov 15, 2022 0.6190 0.0360 6.17% 0.5830 0.6500 0.5800
Nov 14, 2022 0.5830 0.0050 0.87% 0.5780 0.5860 0.5330
Nov 13, 2022 0.5790 0.0071 1.24% 0.5719 0.6100 0.5560
Nov 12, 2022 0.5719 -0.0541 -8.64% 0.6260 0.6280 0.5659
Nov 11, 2022 0.6250 -0.0120 -1.88% 0.6370 0.6500 0.5709
Nov 10, 2022 0.6370 0.1290 25.39% 0.5080 0.6480 0.4990
Nov 9, 2022 0.5080 -0.1849 -26.68% 0.6929 0.7000 0.4940
Nov 8, 2022 0.6949 -0.1821 -20.76% 0.8770 0.8830 0.5850
Nov 7, 2022 0.8770 -0.0070 -0.79% 0.8840 0.8970 0.8620