KNC/USDT
Bán 0.6280
Chênh lệch Chênh lệch0.0010
Mua 0.6290
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

KNC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 0.6300 0.0040 0.64% 0.6260 0.6340 0.6220
May 29, 2023 0.6250 -0.0150 -2.34% 0.6400 0.6400 0.6200
May 28, 2023 0.6390 0.0270 4.41% 0.6120 0.6470 0.6120
May 27, 2023 0.6130 0.0090 1.49% 0.6040 0.6150 0.6030
May 26, 2023 0.6050 0.0090 1.51% 0.5960 0.6090 0.5900
May 25, 2023 0.5970 -0.0040 -0.67% 0.6010 0.6030 0.5800
May 24, 2023 0.6000 -0.0270 -4.31% 0.6270 0.6400 0.5930
May 23, 2023 0.6260 0.0150 2.45% 0.6110 0.6280 0.6080
May 22, 2023 0.6100 0.0100 1.67% 0.6000 0.6130 0.5870
May 21, 2023 0.5990 -0.0190 -3.07% 0.6180 0.6190 0.5960
May 20, 2023 0.6190 -0.0020 -0.32% 0.6210 0.6230 0.6130
May 19, 2023 0.6220 0.0040 0.65% 0.6180 0.6390 0.6150
May 18, 2023 0.6170 -0.0070 -1.12% 0.6240 0.6250 0.6050
May 17, 2023 0.6230 0.0200 3.32% 0.6030 0.6260 0.5930
May 16, 2023 0.6040 -0.0030 -0.49% 0.6070 0.6100 0.5970
May 15, 2023 0.6060 0.0060 1.00% 0.6000 0.6150 0.5920
May 14, 2023 0.6010 0.0050 0.84% 0.5960 0.6060 0.5880
May 13, 2023 0.5970 -0.0040 -0.67% 0.6010 0.6030 0.5900
May 12, 2023 0.5990 0.0020 0.34% 0.5970 0.6010 0.5689
May 11, 2023 0.5960 -0.0230 -3.72% 0.6190 0.6200 0.5840