LDO/USD
Bán 1.0594
Chênh lệch Chênh lệch0.0059
Mua 1.0653
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LDO/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 6, 2022 1.0694 -0.0071 -0.66% 1.0765 1.0824 1.0674
Dec 5, 2022 1.0756 -0.0270 -2.45% 1.1026 1.1385 1.0596
Dec 4, 2022 1.1036 0.0141 1.29% 1.0895 1.1145 1.0816
Dec 3, 2022 1.0905 -0.0320 -2.85% 1.1225 1.1225 1.0856
Dec 2, 2022 1.1234 0.0209 1.90% 1.1025 1.1234 1.0765
Dec 1, 2022 1.1035 -0.0300 -2.65% 1.1335 1.1453 1.0876
Nov 30, 2022 1.1326 0.0365 3.33% 1.0961 1.1559 1.0961
Nov 29, 2022 1.0951 0.0192 1.78% 1.0759 1.1239 1.0599
Nov 28, 2022 1.0769 0.0070 0.65% 1.0699 1.0789 1.0120
Nov 27, 2022 1.0719 -0.0060 -0.56% 1.0779 1.1077 1.0699
Nov 26, 2022 1.0769 -0.0328 -2.96% 1.1097 1.1297 1.0759
Nov 25, 2022 1.1087 -0.0275 -2.42% 1.1362 1.1412 1.1036
Nov 24, 2022 1.1352 -0.0215 -1.86% 1.1567 1.1826 1.1193
Nov 23, 2022 1.1567 0.0367 3.28% 1.1200 1.1738 1.1010
Nov 22, 2022 1.1190 0.0169 1.53% 1.1021 1.1510 1.0442
Nov 21, 2022 1.1021 -0.0007 -0.06% 1.1028 1.1119 1.0463
Nov 20, 2022 1.1028 -0.0880 -7.39% 1.1908 1.1928 1.0888
Nov 19, 2022 1.1918 -0.0239 -1.97% 1.2157 1.2359 1.1641
Nov 18, 2022 1.2167 -0.0093 -0.76% 1.2260 1.2889 1.2148
Nov 17, 2022 1.2280 0.0118 0.97% 1.2162 1.2570 1.1595