LINK/USD
Bán 6.81336
Chênh lệch Chênh lệch0.03428
Mua 6.84764
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LINK/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 7.03898 -0.07787 -1.09% 7.11685 7.13981 7.01003
Dec 6, 2022 7.11585 -0.14375 -1.98% 7.25960 7.31950 6.94514
Dec 5, 2022 7.25761 -0.16971 -2.28% 7.42732 7.57906 7.14779
Dec 4, 2022 7.42832 0.20465 2.83% 7.22367 7.44928 7.17475
Dec 3, 2022 7.22267 -0.36737 -4.84% 7.59004 7.61500 7.19471
Dec 2, 2022 7.59204 -0.07287 -0.95% 7.66491 7.70684 7.47224
Dec 1, 2022 7.66591 0.00998 0.13% 7.65593 7.78870 7.43430
Nov 30, 2022 7.65593 0.35839 4.91% 7.29754 7.73780 7.25661
Nov 29, 2022 7.29355 0.11780 1.64% 7.17575 7.49022 7.10986
Nov 28, 2022 7.17774 0.29549 4.29% 6.88225 7.32350 6.51487
Nov 27, 2022 6.88125 -0.25556 -3.58% 7.13681 7.25062 6.83932
Nov 26, 2022 7.13482 0.30548 4.47% 6.82934 7.26459 6.81336
Nov 25, 2022 6.82834 0.02296 0.34% 6.80538 6.96611 6.64066
Nov 24, 2022 6.80638 0.12180 1.82% 6.68458 6.95113 6.56379
Nov 23, 2022 6.68359 0.28152 4.40% 6.40207 6.78242 6.31821
Nov 22, 2022 6.40007 0.54907 9.38% 5.85100 6.44998 5.81606
Nov 21, 2022 5.85000 0.10481 1.82% 5.74519 5.87197 5.51957
Nov 20, 2022 5.74419 -0.37235 -6.09% 6.11654 6.22137 5.70924
Nov 19, 2022 6.12054 -0.03993 -0.65% 6.16047 6.18942 5.97179
Nov 18, 2022 6.15647 -0.04493 -0.72% 6.20140 6.38409 6.04267