LINK/USDT
Bán 7.24000
Chênh lệch Chênh lệch0.02000
Mua 7.26000
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LINK/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 28, 2022 6.72000 -0.17000 -2.47% 6.89000 6.93000 6.52000
Nov 27, 2022 6.89000 -0.26000 -3.64% 7.15000 7.27000 6.85000
Nov 26, 2022 7.14000 0.30000 4.39% 6.84000 7.28000 6.82000
Nov 25, 2022 6.84000 0.02000 0.29% 6.82000 6.98000 6.65000
Nov 24, 2022 6.82000 0.12000 1.79% 6.70000 6.97000 6.58000
Nov 23, 2022 6.70000 0.29000 4.52% 6.41000 6.80000 6.33000
Nov 22, 2022 6.41000 0.55000 9.39% 5.86000 6.47000 5.83000
Nov 21, 2022 5.86000 0.10000 1.74% 5.76000 5.89000 5.52000
Nov 20, 2022 5.76000 -0.37000 -6.04% 6.13000 6.24000 5.72000
Nov 19, 2022 6.13000 -0.04000 -0.65% 6.17000 6.21000 5.99000
Nov 18, 2022 6.17000 -0.04000 -0.64% 6.21000 6.40000 6.06000
Nov 17, 2022 6.21000 0.04000 0.65% 6.17000 6.33000 6.02000
Nov 16, 2022 6.17000 -0.24000 -3.74% 6.41000 6.55000 6.07000
Nov 15, 2022 6.41000 0.13000 2.07% 6.28000 6.66000 6.20000
Nov 14, 2022 6.28000 0.21000 3.46% 6.07000 6.43000 5.69000
Nov 13, 2022 6.07000 -0.20000 -3.19% 6.27000 6.53000 5.94000
Nov 12, 2022 6.27000 -0.76000 -10.81% 7.03000 7.05000 6.18000
Nov 11, 2022 7.03000 -0.17000 -2.36% 7.20000 7.33000 6.51000
Nov 10, 2022 7.20000 0.98000 15.76% 6.22000 7.49000 6.08000
Nov 9, 2022 6.22000 -1.48000 -19.22% 7.70000 7.88000 5.79000