LINK/USDT
Bán 7.06000
Chênh lệch Chênh lệch0.02000
Mua 7.08000
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LINK/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 6, 2022 7.22000 -0.05000 -0.69% 7.27000 7.33000 7.20000
Dec 5, 2022 7.27000 -0.16000 -2.15% 7.43000 7.58000 7.15000
Dec 4, 2022 7.43000 0.20000 2.77% 7.23000 7.45000 7.18000
Dec 3, 2022 7.23000 -0.37000 -4.87% 7.60000 7.62000 7.20000
Dec 2, 2022 7.60000 -0.07000 -0.91% 7.67000 7.71000 7.48000
Dec 1, 2022 7.67000 0.01000 0.13% 7.66000 7.80000 7.44000
Nov 30, 2022 7.66000 0.35000 4.79% 7.31000 7.75000 7.26000
Nov 29, 2022 7.30000 0.12000 1.67% 7.18000 7.50000 7.12000
Nov 28, 2022 7.18000 0.29000 4.21% 6.89000 7.33000 6.52000
Nov 27, 2022 6.89000 -0.26000 -3.64% 7.15000 7.27000 6.85000
Nov 26, 2022 7.14000 0.30000 4.39% 6.84000 7.28000 6.82000
Nov 25, 2022 6.84000 0.02000 0.29% 6.82000 6.98000 6.65000
Nov 24, 2022 6.82000 0.12000 1.79% 6.70000 6.97000 6.58000
Nov 23, 2022 6.70000 0.29000 4.52% 6.41000 6.80000 6.33000
Nov 22, 2022 6.41000 0.55000 9.39% 5.86000 6.47000 5.83000
Nov 21, 2022 5.86000 0.10000 1.74% 5.76000 5.89000 5.52000
Nov 20, 2022 5.76000 -0.37000 -6.04% 6.13000 6.24000 5.72000
Nov 19, 2022 6.13000 -0.04000 -0.65% 6.17000 6.21000 5.99000
Nov 18, 2022 6.17000 -0.04000 -0.64% 6.21000 6.40000 6.06000
Nov 17, 2022 6.21000 0.04000 0.65% 6.17000 6.33000 6.02000