LRC/BTC
Bán 0.00001502
Chênh lệch Chênh lệch0.00000020
Mua 0.00001522
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LRC/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 0.00001492 -0.00000011 -0.73% 0.00001503 0.00001533 0.00001483
Dec 2, 2022 0.00001504 0.00000001 0.07% 0.00001503 0.00001561 0.00001461
Dec 1, 2022 0.00001509 0.00000034 2.31% 0.00001475 0.00001632 0.00001427
Nov 30, 2022 0.00001475 0.00000038 2.64% 0.00001437 0.00001487 0.00001422
Nov 29, 2022 0.00001437 -0.00000015 -1.03% 0.00001452 0.00001491 0.00001426
Nov 28, 2022 0.00001451 0.00000012 0.83% 0.00001439 0.00001454 0.00001399
Nov 27, 2022 0.00001438 -0.00000009 -0.62% 0.00001447 0.00001482 0.00001430
Nov 26, 2022 0.00001447 0.00000012 0.84% 0.00001435 0.00001493 0.00001433
Nov 25, 2022 0.00001435 -0.00000013 -0.90% 0.00001448 0.00001502 0.00001402
Nov 24, 2022 0.00001447 0.00000012 0.84% 0.00001435 0.00001473 0.00001417
Nov 23, 2022 0.00001441 0.00000014 0.98% 0.00001427 0.00001475 0.00001420
Nov 22, 2022 0.00001428 -0.00000013 -0.90% 0.00001441 0.00001454 0.00001398
Nov 21, 2022 0.00001441 0.00000019 1.34% 0.00001422 0.00001448 0.00001397
Nov 20, 2022 0.00001422 -0.00000047 -3.20% 0.00001469 0.00001505 0.00001412
Nov 19, 2022 0.00001468 -0.00000007 -0.47% 0.00001475 0.00001496 0.00001435
Nov 18, 2022 0.00001475 0.00000012 0.82% 0.00001463 0.00001494 0.00001443
Nov 17, 2022 0.00001457 -0.00000026 -1.75% 0.00001483 0.00001494 0.00001451
Nov 16, 2022 0.00001484 -0.00000028 -1.85% 0.00001512 0.00001597 0.00001479
Nov 15, 2022 0.00001512 0.00000016 1.07% 0.00001496 0.00001575 0.00001447
Nov 14, 2022 0.00001496 0.00000011 0.74% 0.00001485 0.00001519 0.00001413