LRC/BTC
Bán 0.00001216
Chênh lệch Chênh lệch0.00000008
Mua 0.00001224

Giá Loopring to Bitcoin - biểu đồ LRC/BTC

LRC/BTC 0.00001224
LRC/USDT 0.33140 LRC/USD 0.33200 BTC/BYN 78112.40 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27100.90 BTC/CRC - BTC/CZK 593903.17 BTC/SGD 36169.96 BTC/SEK 280349.41 BTC/CAD 37301.38 BTC/CHF 24934.81 BTC/AUD 40620.36 BTC/BGN - BTC/GBP 22175.47 BTC/TRY 518849.08 BTC/DKK 186333.14 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25034.80 BTC/USD 27179.20 BTC/ZAR 496520.15 BTC/HUF 9719067.02 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 43663.10 BTC/NOK 284393.21 BTC/MXN 506391.68 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011847 BCH/BTC 0.00463 BAL/BTC 0.000240 BTG/BTC 0.0006037 BTS/BTC 0.00000043 CRV/BTC 0.00003432 CAKE/BTC 0.0001371 QTUM/BTC 0.00011139 QNT/BTC 0.0045579 ADA/BTC 0.00001317 STEEM/BTC 0.00000752 TRX/BTC 0.00000222 ETH/BTC 0.06352 ETC/BTC 0.0007338 EOS/BTC 0.00004018 SHIB/BTC 0.000000000390 STORJ/BTC 0.00001297 XRP/BTC 0.00001546 XEM/BTC 0.00000141 NEO/BTC 0.000427 LTC/BTC 0.00319 MKR/BTC 0.02455 DOGE/BTC 0.00000273 HOT/BTC 0.00000007 ENJ/BTC 0.00001421 REN/BTC 0.00000398 GRT/BTC 0.00000524 CHZ/BTC 0.00000436 1INCH/BTC 0.00001866 SRM/BTC 0.00000847 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 TWT/BTC 0.0000433759 USDP/BTC 0.0000413348 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00014948 CVC/BTC 0.00000390 COTI/BTC 0.00000267 QNT/BTC 0.0045602 XCN/BTC 0.0000001317 XCN/BTC 0.0000001318 FTM/BTC 0.0000172219 CRO/BTC 0.0000025799 SAND/BTC 0.0000235717 MATIC/BTC 0.0000407301 TWT/BTC 0.0000433542 AVAX/BTC 0.0006118 CRO/BTC 0.0000025786 RVN/BTC 0.0000009593 USDP/BTC 0.0000417285
Bán 0.00001216
Chênh lệch Chênh lệch0.00000008
Mua 0.00001224
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LRC/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 22, 2023 0.00001246 -0.00000017 -1.35% 0.00001263 0.00001264 0.00001236
Mar 21, 2023 0.00001262 0.00000032 2.60% 0.00001230 0.00001292 0.00001194
Mar 20, 2023 0.00001229 -0.00000046 -3.61% 0.00001275 0.00001392 0.00001224
Mar 19, 2023 0.00001275 -0.00000010 -0.78% 0.00001285 0.00001310 0.00001262
Mar 18, 2023 0.00001286 -0.00000020 -1.53% 0.00001306 0.00001353 0.00001275
Mar 17, 2023 0.00001306 0.00000045 3.57% 0.00001261 0.00001323 0.00001239
Mar 16, 2023 0.00001265 -0.00000011 -0.86% 0.00001276 0.00001304 0.00001247
Mar 15, 2023 0.00001280 -0.00000101 -7.31% 0.00001381 0.00001441 0.00001255
Mar 14, 2023 0.00001381 0.00000047 3.52% 0.00001334 0.00001399 0.00001286
Mar 13, 2023 0.00001334 -0.00000086 -6.06% 0.00001420 0.00001441 0.00001320
Mar 12, 2023 0.00001420 0.00000101 7.66% 0.00001319 0.00001439 0.00001308
Mar 11, 2023 0.00001324 -0.00000027 -2.00% 0.00001351 0.00001356 0.00001271
Mar 10, 2023 0.00001346 0.00000005 0.37% 0.00001341 0.00001367 0.00001286
Mar 9, 2023 0.00001336 -0.00000028 -2.05% 0.00001364 0.00001398 0.00001318
Mar 8, 2023 0.00001364 -0.00000073 -5.08% 0.00001437 0.00001441 0.00001331
Mar 7, 2023 0.00001437 -0.00000026 -1.78% 0.00001463 0.00001490 0.00001409
Mar 6, 2023 0.00001464 0.00000014 0.97% 0.00001450 0.00001465 0.00001426
Mar 5, 2023 0.00001449 0.00000013 0.91% 0.00001436 0.00001475 0.00001424
Mar 4, 2023 0.00001432 -0.00000075 -4.98% 0.00001507 0.00001517 0.00001415
Mar 3, 2023 0.00001507 -0.00000027 -1.76% 0.00001534 0.00001534 0.00001404