LRC/USD
Bán 0.27756
Chênh lệch Chênh lệch0.00043
Mua 0.27799

Giá Loopring to US Dollar - biểu đồ LRC/USD

Bán 0.27756
Chênh lệch Chênh lệch0.00043
Mua 0.27799
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LRC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 3, 2023 0.27732 -0.00361 -1.29% 0.28093 0.28098 0.27661
Jun 2, 2023 0.28098 0.00947 3.49% 0.27151 0.28281 0.26830
Jun 1, 2023 0.27156 -0.00700 -2.51% 0.27856 0.27994 0.26850
May 31, 2023 0.27851 -0.01225 -4.21% 0.29076 0.29206 0.27580
May 30, 2023 0.29066 -0.00105 -0.36% 0.29171 0.29476 0.28901
May 29, 2023 0.29176 -0.00374 -1.27% 0.29550 0.29817 0.28800
May 28, 2023 0.29540 0.00786 2.73% 0.28754 0.29958 0.28574
May 27, 2023 0.28764 0.00267 0.94% 0.28497 0.28840 0.28351
May 26, 2023 0.28502 0.00101 0.36% 0.28401 0.28728 0.28152
May 25, 2023 0.28381 0.00081 0.29% 0.28300 0.28600 0.27400
May 24, 2023 0.28300 -0.01000 -3.41% 0.29300 0.29300 0.27800
May 23, 2023 0.29200 0.00300 1.04% 0.28900 0.29700 0.28600
May 22, 2023 0.28800 -0.00200 -0.69% 0.29000 0.29100 0.28500
May 21, 2023 0.29000 -0.00800 -2.68% 0.29800 0.29900 0.28800
May 20, 2023 0.29800 -0.00100 -0.33% 0.29900 0.29900 0.29300
May 19, 2023 0.29900 0.00400 1.36% 0.29500 0.30200 0.29300
May 18, 2023 0.29600 -0.00800 -2.63% 0.30400 0.30400 0.29000
May 17, 2023 0.30500 0.00800 2.69% 0.29700 0.30900 0.29100
May 16, 2023 0.29600 0.00400 1.37% 0.29200 0.29700 0.28800
May 15, 2023 0.29200 0.00400 1.39% 0.28800 0.29400 0.28300