LRC/USDT
Bán 0.27355
Chênh lệch Chênh lệch0.00020
Mua 0.27375
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LRC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 0.27115 -0.00750 -2.69% 0.27865 0.28005 0.27005
May 31, 2023 0.27860 -0.01225 -4.21% 0.29085 0.29215 0.27589
May 30, 2023 0.29075 -0.00105 -0.36% 0.29180 0.29490 0.28910
May 29, 2023 0.29185 -0.00369 -1.25% 0.29554 0.29820 0.28815
May 28, 2023 0.29545 0.00790 2.75% 0.28755 0.29965 0.28575
May 27, 2023 0.28765 0.00266 0.93% 0.28499 0.28845 0.28355
May 26, 2023 0.28505 0.00090 0.32% 0.28415 0.28735 0.28165
May 25, 2023 0.28394 0.00034 0.12% 0.28360 0.28670 0.27390
May 24, 2023 0.28292 -0.00898 -3.08% 0.29190 0.29395 0.27793
May 23, 2023 0.29295 0.00509 1.77% 0.28786 0.29809 0.28584
May 22, 2023 0.28915 -0.00070 -0.24% 0.28985 0.29205 0.28488
May 21, 2023 0.29075 -0.00706 -2.37% 0.29781 0.29920 0.28784
May 20, 2023 0.29815 -0.00069 -0.23% 0.29884 0.29965 0.29281
May 19, 2023 0.29970 0.00379 1.28% 0.29591 0.30225 0.29288
May 18, 2023 0.29625 -0.00864 -2.83% 0.30489 0.30545 0.28990
May 17, 2023 0.30535 0.00946 3.20% 0.29589 0.30950 0.29091
May 16, 2023 0.29680 0.00496 1.70% 0.29184 0.29775 0.28783
May 15, 2023 0.29225 0.00370 1.28% 0.28855 0.29495 0.28279
May 14, 2023 0.28865 0.00445 1.57% 0.28420 0.29015 0.28077
May 13, 2023 0.28374 -0.00375 -1.30% 0.28749 0.28820 0.28174