LRC/USDT
Bán 0.24702
Chênh lệch Chênh lệch0.00122
Mua 0.24824
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LRC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 26, 2022 0.24209 0.00405 1.70% 0.23804 0.24504 0.23804
Nov 25, 2022 0.23804 -0.00307 -1.27% 0.24111 0.24902 0.23208
Nov 24, 2022 0.24111 0.00190 0.79% 0.23921 0.24514 0.23511
Nov 23, 2022 0.24021 0.00804 3.46% 0.23217 0.24521 0.23117
Nov 22, 2022 0.23217 0.00402 1.76% 0.22815 0.23322 0.22014
Nov 21, 2022 0.22815 -0.00405 -1.74% 0.23220 0.23520 0.22109
Nov 20, 2022 0.23222 -0.01495 -6.05% 0.24717 0.25120 0.23022
Nov 19, 2022 0.24617 -0.00050 -0.20% 0.24667 0.25017 0.24014
Nov 18, 2022 0.24719 0.00210 0.86% 0.24509 0.25307 0.24014
Nov 17, 2022 0.24409 -0.00500 -2.01% 0.24909 0.25010 0.24106
Nov 16, 2022 0.24809 -0.00814 -3.18% 0.25623 0.27025 0.24414
Nov 15, 2022 0.25625 0.00703 2.82% 0.24922 0.26919 0.24021
Nov 14, 2022 0.24922 0.00598 2.46% 0.24324 0.25535 0.22917
Nov 13, 2022 0.24324 -0.00608 -2.44% 0.24932 0.26935 0.23923
Nov 12, 2022 0.24932 -0.01315 -5.01% 0.26247 0.26347 0.23837
Nov 11, 2022 0.26245 -0.00701 -2.60% 0.26946 0.27737 0.24734
Nov 10, 2022 0.26949 0.05740 27.06% 0.21209 0.30639 0.20908
Nov 9, 2022 0.21309 -0.04478 -17.37% 0.25787 0.26487 0.20600
Nov 8, 2022 0.25887 -0.06299 -19.57% 0.32186 0.33086 0.21679
Nov 7, 2022 0.32186 -0.00997 -3.00% 0.33183 0.34186 0.31283