LTC/BTC
Bán 0.00451
Chênh lệch Chênh lệch0.00001
Mua 0.00452
Bán 0.00451
Chênh lệch Chênh lệch0.00001
Mua 0.00452
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LTC/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 0.00449903 -0.00006683 -1.46% 0.00456586 0.00457258 0.00445821
Dec 1, 2022 0.00456586 -0.00004142 -0.90% 0.00460728 0.00467508 0.00445849
Nov 30, 2022 0.00460728 0.00000643 0.14% 0.00460085 0.00475998 0.00453908
Nov 29, 2022 0.00460096 0.00004638 1.02% 0.00455458 0.00471979 0.00453249
Nov 28, 2022 0.00455451 0.00000085 0.02% 0.00455366 0.00459328 0.00436905
Nov 27, 2022 0.00455373 -0.00008503 -1.83% 0.00463876 0.00477017 0.00448430
Nov 26, 2022 0.00463876 0.00016213 3.62% 0.00447663 0.00478700 0.00446768
Nov 25, 2022 0.00447649 -0.00025327 -5.35% 0.00472976 0.00479482 0.00443352
Nov 24, 2022 0.00472983 -0.00002086 -0.44% 0.00475069 0.00478903 0.00449027
Nov 23, 2022 0.00475069 0.00040438 9.30% 0.00434631 0.00501846 0.00428427
Nov 22, 2022 0.00434605 0.00046589 12.01% 0.00388016 0.00437258 0.00385330
Nov 21, 2022 0.00388022 0.00007200 1.89% 0.00380822 0.00394874 0.00368384
Nov 20, 2022 0.00380827 -0.00001501 -0.39% 0.00382328 0.00387140 0.00368029
Nov 19, 2022 0.00382328 0.00008043 2.15% 0.00374285 0.00387855 0.00368922
Nov 18, 2022 0.00374285 0.00000316 0.08% 0.00373969 0.00380218 0.00367146
Nov 17, 2022 0.00373969 0.00029509 8.57% 0.00344460 0.00377521 0.00344153
Nov 16, 2022 0.00344516 0.00001785 0.52% 0.00342731 0.00354660 0.00341815
Nov 15, 2022 0.00342730 0.00002352 0.69% 0.00340378 0.00348710 0.00338164
Nov 14, 2022 0.00340378 -0.00010376 -2.96% 0.00350754 0.00354273 0.00334820
Nov 13, 2022 0.00350754 -0.00004823 -1.36% 0.00355577 0.00357379 0.00342056