LTC/BTC
Bán 0.00343
Chênh lệch Chênh lệch0.00001
Mua 0.00344

Giá Litecoin / Bitcoin - biểu đồ LTC/BTC

LTC/BTC 0.00344
LTC/EUR 86.22 LTC/USD 92.33 LTC/RUB 3299.69 LTC/BYN 271.39 LTC/USDT 92.30 BTC/BYN 79022.60 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 26875.80 BTC/CRC - BTC/CZK 594799.27 BTC/SGD 36334.79 BTC/SEK 292226.55 BTC/CAD 36459.52 BTC/CHF 24408.49 BTC/AUD 41211.51 BTC/BGN - BTC/GBP 21573.00 BTC/TRY 559114.52 BTC/DKK 186970.50 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25108.05 BTC/USD 26879.60 BTC/ZAR 531112.15 BTC/HUF 9299761.89 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44630.72 BTC/NOK 300077.13 BTC/MXN 473822.45 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011365 BCH/BTC 0.00421 BAL/BTC 0.000196 BTG/BTC 0.0005033 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003036 CAKE/BTC 0.0000614 CRO/BTC 0.0000022723 QTUM/BTC 0.00009623 QNT/BTC 0.0043980 ADA/BTC 0.00001357 STEEM/BTC 0.00000672 TRX/BTC 0.00000282 ETH/BTC 0.06929 ETC/BTC 0.0006657 EOS/BTC 0.00003304 SHIB/BTC 0.000000000318 STORJ/BTC 0.00001098 XRP/BTC 0.00001880 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000381 MKR/BTC 0.02369 DOGE/BTC 0.00000268 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001222 REN/BTC 0.00000275 GRT/BTC 0.00000496 CHZ/BTC 0.00000372 1INCH/BTC 0.00001410 SRM/BTC 0.00000272 LRC/BTC 0.00001021 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00026919 QNT/BTC 0.0044002 CVC/BTC 0.00000314 COTI/BTC 0.00000264 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000117480 SAND/BTC 0.0000206788 MATIC/BTC 0.0000333161 TWT/BTC 0.0000396866 AVAX/BTC 0.0005268 CRO/BTC 0.0000022711 RVN/BTC 0.0000007751 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000397065 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.00343
Chênh lệch Chênh lệch0.00001
Mua 0.00344
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LTC/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 0.00341420 0.00009571 2.88% 0.00331849 0.00341778 0.00331562
May 31, 2023 0.00331846 -0.00000870 -0.26% 0.00332716 0.00333666 0.00325449
May 30, 2023 0.00332722 0.00005511 1.68% 0.00327211 0.00333374 0.00326700
May 29, 2023 0.00327226 0.00001694 0.52% 0.00325532 0.00330047 0.00322650
May 28, 2023 0.00325491 -0.00003794 -1.15% 0.00329285 0.00331531 0.00323402
May 27, 2023 0.00329285 0.00003592 1.10% 0.00325693 0.00331593 0.00325629
May 26, 2023 0.00325678 -0.00001064 -0.33% 0.00326742 0.00330771 0.00325320
May 25, 2023 0.00326742 0.00001107 0.34% 0.00325635 0.00327429 0.00317582
May 24, 2023 0.00325632 -0.00010356 -3.08% 0.00335988 0.00337619 0.00319942
May 23, 2023 0.00336455 -0.00001395 -0.41% 0.00337850 0.00339554 0.00331970
May 22, 2023 0.00337853 -0.00006374 -1.85% 0.00344227 0.00346045 0.00336991
May 21, 2023 0.00344264 0.00003745 1.10% 0.00340519 0.00345497 0.00337715
May 20, 2023 0.00340516 -0.00000189 -0.06% 0.00340705 0.00341967 0.00336558
May 19, 2023 0.00340705 0.00004156 1.23% 0.00336549 0.00345914 0.00336118
May 18, 2023 0.00336773 -0.00005292 -1.55% 0.00342065 0.00343794 0.00335824
May 17, 2023 0.00342068 0.00009679 2.91% 0.00332389 0.00349259 0.00331098
May 16, 2023 0.00332392 0.00012874 4.03% 0.00319518 0.00334425 0.00318264
May 15, 2023 0.00319518 0.00009700 3.13% 0.00309818 0.00322606 0.00306141
May 14, 2023 0.00309809 0.00010443 3.49% 0.00299366 0.00310669 0.00298501
May 13, 2023 0.00299363 -0.00000477 -0.16% 0.00299840 0.00301941 0.00297776