LTC/BYN
Bán 188.59
Chênh lệch Chênh lệch2.07
Mua 190.66

Giá Litecoin to Belarusian Ruble - biểu đồ LTC/BYN

Bán 188.59
Chênh lệch Chênh lệch2.07
Mua 190.66
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LTC/BYN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 195.15 -1.69 -0.86% 196.84 197.54 193.68
Dec 6, 2022 196.81 1.21 0.62% 195.60 199.53 191.21
Dec 5, 2022 195.57 8.99 4.82% 186.58 206.66 185.90
Dec 4, 2022 186.56 1.03 0.56% 185.53 187.67 185.49
Dec 2, 2022 188.01 0.17 0.09% 187.84 188.38 182.27
Dec 1, 2022 187.84 -3.76 -1.96% 191.60 195.06 184.52
Nov 30, 2022 191.60 8.20 4.47% 183.40 195.23 182.49
Nov 29, 2022 183.36 5.43 3.05% 177.93 188.47 176.59
Nov 28, 2022 177.91 -2.06 -1.14% 179.97 180.98 169.67
Nov 27, 2022 179.97 -2.67 -1.46% 182.64 183.19 178.05
Nov 25, 2022 179.15 -9.55 -5.06% 188.70 191.53 176.89
Nov 24, 2022 188.70 -1.02 -0.54% 189.72 190.59 179.91
Nov 23, 2022 189.72 20.08 11.84% 169.64 200.32 167.25
Nov 22, 2022 169.74 22.31 15.13% 147.43 171.25 146.70
Nov 21, 2022 147.38 -1.07 -0.72% 148.45 151.77 141.30
Nov 20, 2022 148.42 2.49 1.71% 145.93 149.10 145.74
Nov 18, 2022 150.36 0.42 0.28% 149.94 152.80 147.16
Nov 17, 2022 149.94 11.94 8.65% 138.00 151.72 136.83
Nov 16, 2022 138.05 -1.14 -0.82% 139.19 144.46 136.10
Nov 15, 2022 139.21 2.83 2.08% 136.38 142.95 135.78