LTC/USD
Bán 76.85
Chênh lệch Chênh lệch0.14
Mua 76.99
Bán 76.85
Chênh lệch Chênh lệch0.14
Mua 76.99
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LTC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 77.36 -0.49 -0.63% 77.85 78.04 76.69
Dec 2, 2022 77.89 0.32 0.41% 77.57 78.03 75.14
Dec 1, 2022 77.57 -1.58 -2.00% 79.15 80.59 76.19
Nov 30, 2022 79.15 3.46 4.57% 75.69 80.57 75.32
Nov 29, 2022 75.68 1.81 2.45% 73.87 77.79 73.32
Nov 28, 2022 73.86 -1.01 -1.35% 74.87 75.27 70.44
Nov 27, 2022 74.86 -1.50 -1.96% 76.36 79.08 74.05
Nov 26, 2022 76.37 2.40 3.24% 73.97 79.50 73.82
Nov 25, 2022 73.97 -4.56 -5.81% 78.53 79.69 73.18
Nov 24, 2022 78.51 -0.35 -0.44% 78.86 79.33 74.79
Nov 23, 2022 78.86 8.42 11.95% 70.44 83.18 69.46
Nov 22, 2022 70.49 9.28 15.16% 61.21 71.11 60.92
Nov 21, 2022 61.19 -0.77 -1.24% 61.96 63.35 58.98
Nov 20, 2022 61.94 -1.88 -2.95% 63.82 64.67 60.55
Nov 19, 2022 63.85 1.39 2.23% 62.46 64.42 61.17
Nov 18, 2022 62.49 0.05 0.08% 62.44 63.76 61.42
Nov 17, 2022 62.44 5.05 8.80% 57.39 63.17 56.89
Nov 16, 2022 57.40 -0.45 -0.78% 57.85 60.05 56.60
Nov 15, 2022 57.87 1.34 2.37% 56.53 59.42 56.28
Nov 14, 2022 56.53 -0.66 -1.15% 57.19 59.03 53.26