LTC/USDT
Bán 95.23
Chênh lệch Chênh lệch0.04
Mua 95.27
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LTC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 4, 2023 95.22 -0.75 -0.78% 95.97 96.00 94.61
Jun 3, 2023 96.00 0.58 0.61% 95.42 97.41 94.16
Jun 2, 2023 95.42 1.28 1.36% 94.14 95.62 92.66
Jun 1, 2023 94.15 3.75 4.15% 90.40 95.75 89.20
May 31, 2023 90.40 -1.83 -1.98% 92.23 92.67 87.76
May 30, 2023 92.23 1.36 1.50% 90.87 93.19 90.54
May 29, 2023 90.87 -0.58 -0.63% 91.45 92.12 90.17
May 28, 2023 91.45 2.90 3.27% 88.55 92.19 88.19
May 27, 2023 88.55 1.47 1.69% 87.08 88.79 86.92
May 26, 2023 87.08 0.48 0.55% 86.60 88.15 86.06
May 25, 2023 86.60 0.84 0.98% 85.76 86.76 82.64
May 24, 2023 85.81 -5.82 -6.35% 91.63 91.85 84.56
May 23, 2023 91.68 0.89 0.98% 90.79 93.06 90.34
May 22, 2023 90.83 -1.30 -1.41% 92.13 92.73 89.86
May 21, 2023 92.13 -0.27 -0.29% 92.40 93.36 91.18
May 20, 2023 92.39 0.66 0.72% 91.73 92.73 90.61
May 19, 2023 91.73 1.36 1.50% 90.37 93.24 90.25
May 18, 2023 90.40 -3.46 -3.69% 93.86 94.16 89.19
May 17, 2023 93.86 3.94 4.38% 89.92 94.92 89.57
May 16, 2023 89.91 3.04 3.50% 86.87 90.39 86.12