MANA/USD
Bán 0.48809
Chênh lệch Chênh lệch0.00041
Mua 0.48850
Bán 0.48809
Chênh lệch Chênh lệch0.00041
Mua 0.48850
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MANA/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 3, 2023 0.48260 -0.00183 -0.38% 0.48443 0.48453 0.47865
Jun 2, 2023 0.48440 0.01216 2.57% 0.47224 0.48748 0.46442
Jun 1, 2023 0.47231 0.00939 2.03% 0.46292 0.48078 0.45588
May 31, 2023 0.46289 -0.01683 -3.51% 0.47972 0.48583 0.45640
May 30, 2023 0.47989 0.00198 0.41% 0.47791 0.48520 0.47385
May 29, 2023 0.47778 -0.01010 -2.07% 0.48788 0.49121 0.47282
May 28, 2023 0.48768 0.01382 2.92% 0.47386 0.49536 0.47183
May 27, 2023 0.47363 0.00881 1.90% 0.46482 0.47465 0.46101
May 26, 2023 0.46449 -0.00095 -0.20% 0.46544 0.46880 0.45652
May 25, 2023 0.46541 0.01050 2.31% 0.45491 0.47338 0.44114
May 24, 2023 0.45488 -0.02326 -4.86% 0.47814 0.47834 0.45003
May 23, 2023 0.47811 -0.00239 -0.50% 0.48050 0.49224 0.47512
May 22, 2023 0.48057 0.00125 0.26% 0.47932 0.48339 0.46744
May 21, 2023 0.47929 -0.01160 -2.36% 0.49089 0.49169 0.47597
May 20, 2023 0.49086 -0.00077 -0.16% 0.49163 0.49390 0.48115
May 19, 2023 0.49160 -0.00981 -1.96% 0.50141 0.50593 0.48910
May 18, 2023 0.50141 -0.00725 -1.43% 0.50866 0.51448 0.48553
May 17, 2023 0.50863 0.02538 5.25% 0.48325 0.52844 0.47991
May 16, 2023 0.48312 0.01579 3.38% 0.46733 0.48315 0.46042
May 15, 2023 0.46740 0.01079 2.36% 0.45661 0.47452 0.44951