MANA/USD
Bán 0.41322
Chênh lệch Chênh lệch0.00149
Mua 0.41471
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MANA/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 0.41692 -0.00302 -0.72% 0.41994 0.42184 0.41572
Dec 2, 2022 0.41991 0.01594 3.95% 0.40397 0.42393 0.39698
Dec 1, 2022 0.40394 -0.00806 -1.96% 0.41200 0.41220 0.39908
Nov 30, 2022 0.41197 0.01921 4.89% 0.39276 0.41200 0.39263
Nov 29, 2022 0.39273 0.00708 1.84% 0.38565 0.39868 0.38157
Nov 28, 2022 0.38562 -0.01312 -3.29% 0.39874 0.40362 0.37944
Nov 27, 2022 0.39871 -0.00541 -1.34% 0.40412 0.41141 0.39721
Nov 26, 2022 0.40409 0.01408 3.61% 0.39001 0.40652 0.38948
Nov 25, 2022 0.38998 -0.00310 -0.79% 0.39308 0.39310 0.38092
Nov 24, 2022 0.39305 -0.00297 -0.75% 0.39602 0.40400 0.38417
Nov 23, 2022 0.39599 0.01439 3.77% 0.38160 0.39652 0.37720
Nov 22, 2022 0.38150 0.01318 3.58% 0.36832 0.38190 0.35443
Nov 21, 2022 0.36832 -0.01398 -3.66% 0.38230 0.38389 0.35603
Nov 20, 2022 0.38220 -0.03305 -7.96% 0.41525 0.41855 0.38050
Nov 19, 2022 0.41515 0.00329 0.80% 0.41186 0.42334 0.40107
Nov 18, 2022 0.41176 -0.00389 -0.94% 0.41565 0.42274 0.40417
Nov 17, 2022 0.41575 -0.01458 -3.39% 0.43033 0.43343 0.40966
Nov 16, 2022 0.43033 -0.01808 -4.03% 0.44841 0.45430 0.42284
Nov 15, 2022 0.44841 0.00889 2.02% 0.43952 0.45940 0.43143
Nov 14, 2022 0.43952 -0.00739 -1.65% 0.44691 0.45231 0.40966