MATIC/BTC
Bán 0.0000331794
Chênh lệch Chênh lệch0.0000000757
Mua 0.0000332551

Giá MATIC to BTC - biểu đồ MATIC/BTC

MATIC/BTC 0.0000332551
MATIC/USD 0.89554 MATIC/USDT 0.89560 BTC/BYN 79180.00 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 26935.40 BTC/CRC - BTC/CZK 593098.56 BTC/SGD 36292.82 BTC/SEK 291450.39 BTC/CAD 36210.96 BTC/CHF 24440.89 BTC/AUD 40947.51 BTC/BGN - BTC/GBP 21507.02 BTC/TRY 560569.49 BTC/DKK 186579.84 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25057.95 BTC/USD 26936.95 BTC/ZAR 528436.37 BTC/HUF 9297283.89 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44360.71 BTC/NOK 297881.43 BTC/MXN 472958.14 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011362 BCH/BTC 0.00421 BAL/BTC 0.000196 BTG/BTC 0.0005017 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003037 CAKE/BTC 0.0000613 CRO/BTC 0.0000022723 QTUM/BTC 0.00009660 QNT/BTC 0.0043258 ADA/BTC 0.00001360 STEEM/BTC 0.00000674 TRX/BTC 0.00000282 ETH/BTC 0.06935 ETC/BTC 0.0006647 EOS/BTC 0.00003311 SHIB/BTC 0.000000000319 STORJ/BTC 0.00001100 XRP/BTC 0.00001883 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000381 LTC/BTC 0.00354 MKR/BTC 0.02379 DOGE/BTC 0.00000267 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001225 REN/BTC 0.00000277 GRT/BTC 0.00000493 CHZ/BTC 0.00000371 1INCH/BTC 0.00001396 SRM/BTC 0.00000268 LRC/BTC 0.00001018 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00027696 QNT/BTC 0.0043280 CVC/BTC 0.00000313 COTI/BTC 0.00000263 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000117238 SAND/BTC 0.0000209812 TWT/BTC 0.0000396903 AVAX/BTC 0.0005293 CRO/BTC 0.0000022711 RVN/BTC 0.0000007768 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000397102 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.0000331794
Chênh lệch Chênh lệch0.0000000757
Mua 0.0000332551
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MATIC/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 0.0000330593 0.0000003104 0.95% 0.0000327489 0.0000331467 0.0000325616
May 31, 2023 0.0000327452 0.0000002507 0.77% 0.0000324945 0.0000329793 0.0000322781
May 30, 2023 0.0000324981 -0.0000002068 -0.63% 0.0000327049 0.0000327830 0.0000319113
May 29, 2023 0.0000327085 -0.0000007658 -2.29% 0.0000334743 0.0000335241 0.0000326696
May 28, 2023 0.0000334778 -0.0000007499 -2.19% 0.0000342277 0.0000344106 0.0000334166
May 27, 2023 0.0000342314 0.0000001690 0.50% 0.0000340624 0.0000345734 0.0000339779
May 26, 2023 0.0000340559 0.0000005023 1.50% 0.0000335536 0.0000365943 0.0000335536
May 25, 2023 0.0000335499 0.0000004229 1.28% 0.0000331270 0.0000339747 0.0000329175
May 24, 2023 0.0000331227 0.0000004920 1.51% 0.0000326307 0.0000332194 0.0000323524
May 23, 2023 0.0000326344 0.0000002064 0.64% 0.0000324280 0.0000327435 0.0000321206
May 22, 2023 0.0000324297 0.0000004498 1.41% 0.0000319799 0.0000325560 0.0000316857
May 21, 2023 0.0000319911 -0.0000003244 -1.00% 0.0000323155 0.0000325085 0.0000317806
May 20, 2023 0.0000323008 -0.0000000814 -0.25% 0.0000323822 0.0000324795 0.0000321536
May 19, 2023 0.0000323897 -0.0000000752 -0.23% 0.0000324649 0.0000326492 0.0000321638
May 18, 2023 0.0000324685 0.0000001414 0.44% 0.0000323271 0.0000330299 0.0000316007
May 17, 2023 0.0000323234 0.0000010853 3.47% 0.0000312381 0.0000328629 0.0000310637
May 16, 2023 0.0000312380 -0.0000003205 -1.02% 0.0000315585 0.0000317283 0.0000309558
May 15, 2023 0.0000315694 -0.0000003109 -0.98% 0.0000318803 0.0000321267 0.0000313861
May 14, 2023 0.0000318840 0.0000002235 0.71% 0.0000316605 0.0000321021 0.0000314255
May 13, 2023 0.0000316679 -0.0000005819 -1.80% 0.0000322498 0.0000322908 0.0000315392