MATIC/USD
Bán 0.90299
Chênh lệch Chênh lệch0.00500
Mua 0.90799
Bán 0.90299
Chênh lệch Chênh lệch0.00500
Mua 0.90799
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MATIC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 10, 2022 0.90138 -0.00485 -0.54% 0.90623 0.90643 0.89797
Dec 9, 2022 0.90623 -0.01894 -2.05% 0.92517 0.93082 0.90425
Dec 8, 2022 0.92512 0.03061 3.42% 0.89451 0.92636 0.88516
Dec 7, 2022 0.89456 -0.02107 -2.30% 0.91563 0.91708 0.86854
Dec 6, 2022 0.91558 0.00673 0.74% 0.90885 0.91790 0.89520
Dec 5, 2022 0.90865 -0.00977 -1.06% 0.91842 0.94154 0.89739
Dec 4, 2022 0.91847 0.01879 2.09% 0.89968 0.91981 0.89724
Dec 3, 2022 0.89973 -0.04551 -4.81% 0.94524 0.94660 0.89611
Dec 2, 2022 0.94519 0.03966 4.38% 0.90553 0.94549 0.89513
Dec 1, 2022 0.90552 -0.02511 -2.70% 0.93063 0.93948 0.90278
Nov 30, 2022 0.93063 0.09462 11.32% 0.83601 0.94202 0.83443
Nov 29, 2022 0.83601 0.01717 2.10% 0.81884 0.84401 0.81095
Nov 28, 2022 0.81889 -0.02168 -2.58% 0.84057 0.84575 0.80318
Nov 27, 2022 0.84067 -0.00253 -0.30% 0.84320 0.86232 0.83712
Nov 26, 2022 0.84315 0.00181 0.22% 0.84134 0.86798 0.83429
Nov 25, 2022 0.84129 -0.00485 -0.57% 0.84614 0.84668 0.81745
Nov 24, 2022 0.84640 -0.01308 -1.52% 0.85948 0.88673 0.83837
Nov 23, 2022 0.85948 0.01080 1.27% 0.84868 0.86831 0.83408
Nov 22, 2022 0.84843 0.05496 6.93% 0.79347 0.86210 0.77607
Nov 21, 2022 0.79337 -0.01097 -1.36% 0.80434 0.81505 0.76182