MATIC/USD
Bán 0.89584
Chênh lệch Chênh lệch0.00219
Mua 0.89803

Giá MATIC to US Dollar - biểu đồ MATIC/USD

Bán 0.89584
Chênh lệch Chênh lệch0.00219
Mua 0.89803
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MATIC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 0.90221 0.01462 1.65% 0.88759 0.90221 0.88035
Jun 1, 2023 0.88779 -0.00335 -0.38% 0.89114 0.89820 0.87536
May 31, 2023 0.89104 -0.00890 -0.99% 0.89994 0.90444 0.87757
May 30, 2023 0.90004 -0.00719 -0.79% 0.90723 0.91476 0.88228
May 29, 2023 0.90733 -0.03233 -3.44% 0.93966 0.94894 0.90263
May 28, 2023 0.93976 0.02025 2.20% 0.91951 0.95431 0.91681
May 27, 2023 0.91961 0.01086 1.20% 0.90875 0.92275 0.90590
May 26, 2023 0.90985 0.02176 2.45% 0.88809 0.96926 0.88644
May 25, 2023 0.88799 0.01606 1.84% 0.87193 0.89853 0.85378
May 24, 2023 0.87183 -0.01625 -1.83% 0.88808 0.88940 0.85396
May 23, 2023 0.88818 0.01737 1.99% 0.87081 0.89208 0.86824
May 22, 2023 0.87071 0.01547 1.81% 0.85524 0.87526 0.84274
May 21, 2023 0.85554 -0.02052 -2.34% 0.87606 0.87904 0.85192
May 20, 2023 0.87596 0.00550 0.63% 0.87046 0.87848 0.86315
May 19, 2023 0.87066 -0.00019 -0.02% 0.87085 0.87973 0.86194
May 18, 2023 0.87095 -0.01478 -1.67% 0.88573 0.88968 0.84129
May 17, 2023 0.88563 0.04142 4.91% 0.84421 0.90055 0.83884
May 16, 2023 0.84431 -0.01355 -1.58% 0.85786 0.86429 0.83349
May 15, 2023 0.85816 -0.00015 -0.02% 0.85831 0.87683 0.84560
May 14, 2023 0.85841 0.01054 1.24% 0.84787 0.86796 0.83850