MATIC/USDT
Bán 0.82607
Chênh lệch Chênh lệch0.00176
Mua 0.82783
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MATIC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 6, 2023 0.82976 -0.00480 -0.58% 0.83456 0.83576 0.82437
Jun 5, 2023 0.83446 -0.05684 -6.38% 0.89130 0.89180 0.82427
Jun 4, 2023 0.89140 -0.00730 -0.81% 0.89870 0.90629 0.88881
Jun 3, 2023 0.89860 0.00000 0.00% 0.89860 0.90569 0.89150
Jun 2, 2023 0.89840 0.01059 1.19% 0.88781 0.90789 0.88061
Jun 1, 2023 0.88801 -0.00319 -0.36% 0.89120 0.89850 0.87552
May 31, 2023 0.89110 -0.00889 -0.99% 0.89999 0.90449 0.87772
May 30, 2023 0.90009 -0.00720 -0.79% 0.90729 0.91478 0.88241
May 29, 2023 0.90739 -0.03216 -3.42% 0.93955 0.94875 0.90269
May 28, 2023 0.93965 0.02038 2.22% 0.91927 0.95424 0.91658
May 27, 2023 0.91937 0.01078 1.19% 0.90859 0.92267 0.90579
May 26, 2023 0.90968 0.02137 2.41% 0.88831 0.96942 0.88661
May 25, 2023 0.88821 0.01599 1.83% 0.87222 0.89880 0.85404
May 24, 2023 0.87212 -0.01619 -1.82% 0.88831 0.88960 0.85424
May 23, 2023 0.88841 0.01749 2.01% 0.87092 0.89220 0.86833
May 22, 2023 0.87082 0.01548 1.81% 0.85534 0.87552 0.84295
May 21, 2023 0.85564 -0.02038 -2.33% 0.87602 0.87902 0.85204
May 20, 2023 0.87592 0.00540 0.62% 0.87052 0.87842 0.86313
May 19, 2023 0.87072 -0.00040 -0.05% 0.87112 0.87981 0.86203
May 18, 2023 0.87122 -0.01469 -1.66% 0.88591 0.89000 0.84155