MATIC/USDT
Bán 0.89943
Chênh lệch Chênh lệch0.00364
Mua 0.90307
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MATIC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 0.92496 -0.02095 -2.21% 0.94591 0.94726 0.92455
Dec 2, 2022 0.94586 0.03970 4.38% 0.90616 0.94616 0.89576
Dec 1, 2022 0.90615 -0.02504 -2.69% 0.93119 0.94013 0.90341
Nov 30, 2022 0.93119 0.09434 11.27% 0.83685 0.94258 0.83527
Nov 29, 2022 0.83685 0.01695 2.07% 0.81990 0.84502 0.81200
Nov 28, 2022 0.81995 -0.02171 -2.58% 0.84166 0.84685 0.80422
Nov 27, 2022 0.84176 -0.00253 -0.30% 0.84429 0.86353 0.83820
Nov 26, 2022 0.84424 0.00172 0.20% 0.84252 0.86919 0.83537
Nov 25, 2022 0.84247 -0.00478 -0.56% 0.84725 0.84812 0.81883
Nov 24, 2022 0.84784 -0.01344 -1.56% 0.86128 0.88859 0.83979
Nov 23, 2022 0.86128 0.01095 1.29% 0.85033 0.87021 0.83575
Nov 22, 2022 0.85013 0.05515 6.94% 0.79498 0.86383 0.77770
Nov 21, 2022 0.79488 -0.01123 -1.39% 0.80611 0.81677 0.76312
Nov 20, 2022 0.80611 -0.06957 -7.94% 0.87568 0.88056 0.80008
Nov 19, 2022 0.87563 -0.00323 -0.37% 0.87886 0.88181 0.85029
Nov 18, 2022 0.87876 0.00692 0.79% 0.87184 0.89713 0.86797
Nov 17, 2022 0.87184 -0.02430 -2.71% 0.89614 0.90944 0.86135
Nov 16, 2022 0.89614 -0.04413 -4.69% 0.94027 0.95256 0.87504
Nov 15, 2022 0.94027 0.02499 2.73% 0.91528 0.97143 0.90521
Nov 14, 2022 0.91488 0.02812 3.17% 0.88676 0.96015 0.83076