MXN/JPY
Bán 6.479
Chênh lệch Chênh lệch0.026
Mua 6.505
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MXN/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 6.479 0.054 0.84% 6.425 6.492 6.405
May 26, 2022 6.424 0.017 0.27% 6.407 6.435 6.388
May 25, 2022 6.406 0.025 0.39% 6.381 6.428 6.360
May 24, 2022 6.381 -0.030 -0.47% 6.411 6.427 6.341
May 23, 2022 6.410 -0.026 -0.40% 6.436 6.448 6.398
May 22, 2022 6.437 0.019 0.30% 6.418 6.445 6.410
May 20, 2022 6.425 0.017 0.27% 6.408 6.459 6.389
May 19, 2022 6.407 0.031 0.49% 6.376 6.453 6.367
May 18, 2022 6.377 -0.108 -1.67% 6.485 6.491 6.376
May 17, 2022 6.484 0.050 0.78% 6.434 6.505 6.430
May 16, 2022 6.434 -0.001 -0.02% 6.435 6.451 6.376
May 13, 2022 6.413 0.053 0.83% 6.360 6.435 6.352
May 12, 2022 6.361 -0.023 -0.36% 6.384 6.401 6.243
May 11, 2022 6.384 -0.006 -0.09% 6.390 6.431 6.369
May 10, 2022 6.390 -0.004 -0.06% 6.394 6.415 6.350
May 9, 2022 6.394 -0.074 -1.14% 6.468 6.485 6.369
May 8, 2022 6.469 0.022 0.34% 6.447 6.480 6.447
May 6, 2022 6.474 0.033 0.51% 6.441 6.491 6.418
May 5, 2022 6.440 -0.003 -0.05% 6.443 6.486 6.405
May 4, 2022 6.442 0.033 0.51% 6.409 6.458 6.401