MXN/JPY
Bán 6.719
Chênh lệch Chênh lệch0.013
Mua 6.732
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MXN/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 6.719 0.057 0.86% 6.662 6.730 6.658
Aug 11, 2022 6.661 0.037 0.56% 6.624 6.672 6.598
Aug 10, 2022 6.625 -0.044 -0.66% 6.669 6.680 6.580
Aug 9, 2022 6.668 0.016 0.24% 6.652 6.678 6.642
Aug 8, 2022 6.652 0.044 0.67% 6.608 6.669 6.605
Aug 7, 2022 6.607 0.012 0.18% 6.595 6.621 6.592
Aug 5, 2022 6.602 0.085 1.30% 6.517 6.646 6.516
Aug 4, 2022 6.518 -0.011 -0.17% 6.529 6.577 6.512
Aug 3, 2022 6.528 0.127 1.98% 6.401 6.557 6.375
Aug 2, 2022 6.401 -0.036 -0.56% 6.437 6.447 6.364
Aug 1, 2022 6.436 -0.100 -1.53% 6.536 6.538 6.435
Jul 31, 2022 6.536 0.020 0.31% 6.516 6.547 6.514
Jul 29, 2022 6.540 -0.075 -1.13% 6.615 6.634 6.523
Jul 28, 2022 6.616 -0.055 -0.82% 6.671 6.679 6.587
Jul 27, 2022 6.671 -0.014 -0.21% 6.685 6.719 6.666
Jul 26, 2022 6.685 0.023 0.35% 6.662 6.691 6.647
Jul 25, 2022 6.661 0.032 0.48% 6.629 6.692 6.609
Jul 24, 2022 6.628 0.007 0.11% 6.621 6.633 6.603
Jul 22, 2022 6.639 0.013 0.20% 6.626 6.664 6.595
Jul 21, 2022 6.626 -0.101 -1.50% 6.727 6.764 6.625