MXN/JPY
Bán 7.381
Chênh lệch Chênh lệch0.011
Mua 7.392
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MXN/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 31, 2023 7.336 -0.017 -0.23% 7.353 7.373 7.326
Mar 30, 2023 7.355 0.038 0.52% 7.317 7.358 7.301
Mar 29, 2023 7.317 0.133 1.85% 7.184 7.340 7.177
Mar 28, 2023 7.184 0.034 0.48% 7.150 7.185 7.114
Mar 27, 2023 7.151 0.060 0.85% 7.091 7.173 7.069
Mar 26, 2023 7.092 0.036 0.51% 7.056 7.101 7.056
Mar 24, 2023 7.080 0.044 0.63% 7.036 7.089 6.895
Mar 23, 2023 7.036 -0.010 -0.14% 7.046 7.111 6.982
Mar 22, 2023 7.045 -0.061 -0.86% 7.106 7.177 7.027
Mar 21, 2023 7.106 0.130 1.86% 6.976 7.119 6.944
Mar 20, 2023 6.976 -0.034 -0.49% 7.010 7.040 6.786
Mar 19, 2023 7.010 0.065 0.94% 6.945 7.016 6.945
Mar 17, 2023 6.963 -0.133 -1.87% 7.096 7.143 6.946
Mar 16, 2023 7.094 0.107 1.53% 6.987 7.147 6.879
Mar 15, 2023 6.986 -0.227 -3.15% 7.213 7.232 6.942
Mar 14, 2023 7.214 0.197 2.81% 7.017 7.234 6.994
Mar 13, 2023 7.018 -0.337 -4.58% 7.355 7.355 6.899
Mar 12, 2023 7.356 0.069 0.95% 7.287 7.363 7.210
Mar 10, 2023 7.300 -0.127 -1.71% 7.427 7.487 7.261
Mar 9, 2023 7.427 -0.201 -2.64% 7.628 7.630 7.375