MKR/BTC
Bán 0.02481
Chênh lệch Chênh lệch0.00010
Mua 0.02491

Giá Maker to Bitcoin - biểu đồ MKR/BTC

MKR/BTC 0.02491
MKR/USD 639.85 MKR/USDT 640.00 BTC/BYN 75549.80 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 25702.60 BTC/CRC - BTC/CZK 565460.63 BTC/SGD 34680.35 BTC/SEK 278600.22 BTC/CAD 34488.94 BTC/CHF 23309.76 BTC/AUD 38595.21 BTC/BGN - BTC/GBP 20713.92 BTC/TRY 553217.55 BTC/DKK 178983.22 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 24028.80 BTC/USD 25709.85 BTC/ZAR 494393.38 BTC/HUF 8868887.87 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 42271.56 BTC/NOK 284075.73 BTC/MXN 448666.01 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.010802 BCH/BTC 0.00427 BAL/BTC 0.000192 BTG/BTC 0.0005019 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00003019 CAKE/BTC 0.0000611 CRO/BTC 0.0000024693 QTUM/BTC 0.00009572 QNT/BTC 0.0042920 ADA/BTC 0.00001376 STEEM/BTC 0.00000680 TRX/BTC 0.00000309 ETH/BTC 0.07070 ETC/BTC 0.0006657 EOS/BTC 0.00003293 SHIB/BTC 0.000000000314 STORJ/BTC 0.00001051 XRP/BTC 0.00001979 XEM/BTC 0.00000119 NEO/BTC 0.000366 LTC/BTC 0.00341 DOGE/BTC 0.00000259 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001250 REN/BTC 0.00000302 GRT/BTC 0.00000455 CHZ/BTC 0.00000367 1INCH/BTC 0.00001267 SRM/BTC 0.00000261 LRC/BTC 0.00001006 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000016 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00027961 QNT/BTC 0.0042942 CVC/BTC 0.00000319 COTI/BTC 0.00000242 XCN/BTC 0.0000000669 FTM/BTC 0.0000114087 SAND/BTC 0.0000203014 MATIC/BTC 0.0000321583 TWT/BTC 0.0000374884 AVAX/BTC 0.0005489 CRO/BTC 0.0000024681 RVN/BTC 0.0000007461 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000375072 XCN/BTC 0.0000000668 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.02481
Chênh lệch Chênh lệch0.00010
Mua 0.02491
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MKR/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 6, 2023 0.02463 -0.00051 -2.03% 0.02514 0.02522 0.02458
Jun 5, 2023 0.02514 0.00003 0.12% 0.02511 0.02568 0.02462
Jun 4, 2023 0.02511 0.00026 1.05% 0.02485 0.02591 0.02470
Jun 3, 2023 0.02485 0.00061 2.52% 0.02424 0.02496 0.02414
Jun 2, 2023 0.02425 0.00039 1.63% 0.02386 0.02466 0.02380
Jun 1, 2023 0.02386 0.00058 2.49% 0.02328 0.02393 0.02321
May 31, 2023 0.02329 0.00012 0.52% 0.02317 0.02370 0.02311
May 30, 2023 0.02314 0.00023 1.00% 0.02291 0.02322 0.02276
May 29, 2023 0.02292 -0.00011 -0.48% 0.02303 0.02327 0.02281
May 28, 2023 0.02304 -0.00046 -1.96% 0.02350 0.02357 0.02291
May 27, 2023 0.02351 0.00021 0.90% 0.02330 0.02363 0.02330
May 26, 2023 0.02331 -0.00021 -0.89% 0.02352 0.02356 0.02320
May 25, 2023 0.02353 0.00013 0.56% 0.02340 0.02389 0.02321
May 24, 2023 0.02340 0.00015 0.65% 0.02325 0.02351 0.02298
May 23, 2023 0.02325 -0.00013 -0.56% 0.02338 0.02346 0.02298
May 22, 2023 0.02338 0.00013 0.56% 0.02325 0.02345 0.02307
May 21, 2023 0.02325 0.00025 1.09% 0.02300 0.02329 0.02283
May 20, 2023 0.02301 -0.00028 -1.20% 0.02329 0.02341 0.02297
May 19, 2023 0.02328 -0.00002 -0.09% 0.02330 0.02343 0.02313
May 18, 2023 0.02331 0.00004 0.17% 0.02327 0.02345 0.02312