MKR/BTC
Bán 0.03729
Chênh lệch Chênh lệch0.00015
Mua 0.03744
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MKR/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.03791 0.00008 0.21% 0.03783 0.03798 0.03742
Dec 4, 2022 0.03783 0.00002 0.05% 0.03781 0.03812 0.03754
Dec 3, 2022 0.03781 0.00016 0.42% 0.03765 0.03808 0.03755
Dec 2, 2022 0.03765 -0.00032 -0.84% 0.03797 0.03833 0.03743
Dec 1, 2022 0.03798 -0.00044 -1.15% 0.03842 0.03845 0.03780
Nov 30, 2022 0.03843 -0.00073 -1.86% 0.03916 0.03938 0.03825
Nov 29, 2022 0.03917 -0.00058 -1.46% 0.03975 0.04011 0.03912
Nov 28, 2022 0.03975 0.00093 2.40% 0.03882 0.04110 0.03821
Nov 27, 2022 0.03883 0.00005 0.13% 0.03878 0.03965 0.03874
Nov 26, 2022 0.03878 -0.00022 -0.56% 0.03900 0.03942 0.03862
Nov 25, 2022 0.03901 -0.00076 -1.91% 0.03977 0.03978 0.03833
Nov 24, 2022 0.03977 -0.00010 -0.25% 0.03987 0.04039 0.03939
Nov 23, 2022 0.03987 -0.00010 -0.25% 0.03997 0.04029 0.03935
Nov 22, 2022 0.03996 -0.00015 -0.37% 0.04011 0.04158 0.03939
Nov 21, 2022 0.04010 -0.00019 -0.47% 0.04029 0.04039 0.03867
Nov 20, 2022 0.04030 -0.00042 -1.03% 0.04072 0.04078 0.03923
Nov 19, 2022 0.04071 0.00149 3.80% 0.03922 0.04087 0.03883
Nov 18, 2022 0.03923 0.00041 1.06% 0.03882 0.03966 0.03845
Nov 17, 2022 0.03883 -0.00050 -1.27% 0.03933 0.04035 0.03866
Nov 16, 2022 0.03934 -0.00240 -5.75% 0.04174 0.04197 0.03918