MKR/USD
Bán 627.86
Chênh lệch Chênh lệch1.06
Mua 628.92

Giá Maker to US Dollar - biểu đồ MKR/USD

Bán 627.86
Chênh lệch Chênh lệch1.06
Mua 628.92
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MKR/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 622.97 0.04 0.01% 622.93 626.93 615.92
Jun 7, 2023 622.94 -26.00 -4.01% 648.94 648.94 615.78
Jun 6, 2023 648.93 1.09 0.17% 647.84 656.03 632.87
Jun 5, 2023 647.85 -33.13 -4.87% 680.98 690.07 630.94
Jun 4, 2023 681.98 8.14 1.21% 673.84 705.98 667.82
Jun 3, 2023 673.84 13.10 1.98% 660.74 675.84 656.68
Jun 2, 2023 661.74 20.74 3.24% 641.00 670.01 635.04
Jun 1, 2023 641.00 5.10 0.80% 635.90 644.08 625.92
May 31, 2023 634.90 -8.00 -1.24% 642.90 645.91 629.90
May 30, 2023 641.90 4.99 0.78% 636.91 644.90 633.94
May 29, 2023 636.91 -10.89 -1.68% 647.80 653.79 633.90
May 28, 2023 647.82 16.11 2.55% 631.71 649.81 629.71
May 27, 2023 632.71 8.94 1.43% 623.77 634.73 623.75
May 26, 2023 623.76 -0.25 -0.04% 624.01 626.86 617.97
May 25, 2023 624.00 6.96 1.13% 617.04 631.02 602.02
May 24, 2023 617.05 -16.95 -2.67% 634.00 634.00 606.02
May 23, 2023 634.01 5.08 0.81% 628.93 641.89 627.92
May 22, 2023 628.92 5.02 0.80% 623.90 630.99 615.96
May 21, 2023 622.90 -0.92 -0.15% 623.82 626.83 616.81
May 20, 2023 624.82 -2.06 -0.33% 626.88 629.82 620.79