MKR/USD
Bán 646.24
Chênh lệch Chênh lệch2.89
Mua 649.13
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MKR/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 656.03 -3.50 -0.53% 659.53 660.28 652.73
Nov 30, 2022 659.72 15.97 2.48% 643.75 663.91 643.52
Nov 29, 2022 643.75 -0.33 -0.05% 644.08 661.26 639.29
Nov 28, 2022 644.40 6.66 1.04% 637.74 666.19 616.02
Nov 27, 2022 637.73 -0.41 -0.06% 638.14 656.54 636.31
Nov 26, 2022 638.13 -6.49 -1.01% 644.62 654.95 634.30
Nov 25, 2022 644.56 -15.29 -2.32% 659.85 659.96 630.89
Nov 24, 2022 659.85 -1.97 -0.30% 661.82 674.37 651.61
Nov 23, 2022 661.91 14.58 2.25% 647.33 666.42 643.01
Nov 22, 2022 647.34 14.99 2.37% 632.35 669.70 616.68
Nov 21, 2022 632.30 -23.13 -3.53% 655.43 656.14 611.63
Nov 20, 2022 655.43 -24.37 -3.58% 679.80 681.20 643.88
Nov 19, 2022 679.75 25.11 3.84% 654.64 683.85 643.83
Nov 18, 2022 654.74 6.83 1.05% 647.91 663.93 644.75
Nov 17, 2022 647.86 -7.52 -1.15% 655.38 668.75 644.19
Nov 16, 2022 655.38 -49.32 -7.00% 704.70 711.04 649.70
Nov 15, 2022 704.56 10.91 1.57% 693.65 721.56 683.17
Nov 14, 2022 693.65 21.59 3.21% 672.06 705.68 648.22
Nov 13, 2022 672.06 -25.45 -3.65% 697.51 727.33 666.11
Nov 12, 2022 697.51 -80.30 -10.32% 777.81 777.91 686.96