MKR/USDT
Bán 610.94
Chênh lệch Chênh lệch1.47
Mua 612.41
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MKR/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 626.21 -4.67 -0.74% 630.88 632.06 623.59
Dec 6, 2022 630.91 -6.84 -1.07% 637.75 639.57 627.27
Dec 5, 2022 637.70 -10.71 -1.65% 648.41 657.22 633.49
Dec 4, 2022 648.41 8.71 1.36% 639.70 652.25 639.11
Dec 3, 2022 639.70 -5.17 -0.80% 644.87 647.75 637.83
Dec 2, 2022 644.76 -0.76 -0.12% 645.52 651.29 637.81
Dec 1, 2022 645.53 -15.04 -2.28% 660.57 661.14 642.25
Nov 30, 2022 660.58 15.87 2.46% 644.71 664.83 644.62
Nov 29, 2022 644.85 -0.85 -0.13% 645.70 662.53 640.58
Nov 28, 2022 645.70 6.68 1.05% 639.02 667.52 617.25
Nov 27, 2022 639.01 -0.40 -0.06% 639.41 657.92 637.58
Nov 26, 2022 639.41 -6.57 -1.02% 645.98 656.33 635.58
Nov 25, 2022 645.91 -15.53 -2.35% 661.44 661.55 632.30
Nov 24, 2022 661.44 -2.24 -0.34% 663.68 676.19 652.52
Nov 23, 2022 663.77 14.69 2.26% 649.08 668.36 644.75
Nov 22, 2022 649.09 15.09 2.38% 634.00 671.52 618.35
Nov 21, 2022 633.95 -23.39 -3.56% 657.34 658.05 613.22
Nov 20, 2022 657.34 -24.23 -3.56% 681.57 682.98 645.62
Nov 19, 2022 681.52 25.11 3.83% 656.41 685.63 645.44
Nov 18, 2022 656.51 7.11 1.09% 649.40 665.46 646.37