NEO/BTC
Bán 0.000408
Chênh lệch Chênh lệch0.000005
Mua 0.000413
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NEO/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.000401 0.000000 0.00% 0.000401 0.000402 0.000397
Dec 4, 2022 0.000401 0.000001 0.25% 0.000400 0.000408 0.000398
Dec 3, 2022 0.000401 -0.000006 -1.47% 0.000407 0.000410 0.000400
Dec 2, 2022 0.000407 0.000010 2.52% 0.000397 0.000410 0.000395
Dec 1, 2022 0.000398 -0.000006 -1.49% 0.000404 0.000406 0.000395
Nov 30, 2022 0.000405 0.000002 0.50% 0.000403 0.000409 0.000401
Nov 29, 2022 0.000404 0.000000 0.00% 0.000404 0.000411 0.000401
Nov 28, 2022 0.000405 -0.000008 -1.94% 0.000413 0.000418 0.000400
Nov 27, 2022 0.000414 -0.000008 -1.90% 0.000422 0.000422 0.000412
Nov 26, 2022 0.000422 0.000009 2.18% 0.000413 0.000424 0.000413
Nov 25, 2022 0.000413 0.000002 0.49% 0.000411 0.000416 0.000403
Nov 24, 2022 0.000410 -0.000008 -1.91% 0.000418 0.000421 0.000406
Nov 23, 2022 0.000418 0.000010 2.45% 0.000408 0.000425 0.000404
Nov 22, 2022 0.000408 0.000003 0.74% 0.000405 0.000410 0.000395
Nov 21, 2022 0.000405 0.000011 2.79% 0.000394 0.000407 0.000388
Nov 20, 2022 0.000395 -0.000008 -1.99% 0.000403 0.000412 0.000394
Nov 19, 2022 0.000403 0.000007 1.77% 0.000396 0.000405 0.000394
Nov 18, 2022 0.000395 0.000003 0.77% 0.000392 0.000398 0.000390
Nov 17, 2022 0.000391 -0.000006 -1.51% 0.000397 0.000400 0.000391
Nov 16, 2022 0.000396 -0.000003 -0.75% 0.000399 0.000403 0.000395