NEO/USD
Bán 6.8072
Chênh lệch Chênh lệch0.0472
Mua 6.8544
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NEO/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 7.0293 -0.0966 -1.36% 7.1259 7.1274 7.0189
Dec 6, 2022 7.1259 0.2082 3.01% 6.9177 7.1540 6.9177
Dec 5, 2022 6.9181 0.0295 0.43% 6.8886 7.0322 6.8159
Dec 4, 2022 6.8887 0.0917 1.35% 6.7970 6.9724 6.7876
Dec 3, 2022 6.7971 -0.1805 -2.59% 6.9776 7.0016 6.7782
Dec 2, 2022 6.9776 0.1944 2.87% 6.7832 7.0123 6.6705
Dec 1, 2022 6.7832 -0.2043 -2.92% 6.9875 7.0027 6.7277
Nov 30, 2022 6.9882 0.3193 4.79% 6.6689 7.0208 6.6677
Nov 29, 2022 6.6694 0.0736 1.12% 6.5958 6.7702 6.5027
Nov 28, 2022 6.5958 -0.2259 -3.31% 6.8217 6.8939 6.4814
Nov 27, 2022 6.8217 -0.1505 -2.16% 6.9722 7.0190 6.8081
Nov 26, 2022 6.9722 0.1131 1.65% 6.8591 7.0550 6.8582
Nov 25, 2022 6.8578 0.0100 0.15% 6.8478 6.9152 6.6596
Nov 24, 2022 6.8477 -0.1237 -1.77% 6.9714 7.0402 6.7680
Nov 23, 2022 6.9712 0.3422 5.16% 6.6290 6.9846 6.5922
Nov 22, 2022 6.6290 0.2207 3.44% 6.4083 6.6590 6.2153
Nov 21, 2022 6.4092 -0.0388 -0.60% 6.4480 6.5699 6.2420
Nov 20, 2022 6.4453 -0.3159 -4.67% 6.7612 6.8838 6.4338
Nov 19, 2022 6.7613 0.1446 2.19% 6.6167 6.7773 6.5319
Nov 18, 2022 6.6167 0.0541 0.82% 6.5626 6.7022 6.5419