NZD/JPY
Bán 84.845
Chênh lệch Chênh lệch0.027
Mua 84.872
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 84.355 0.095 0.11% 84.260 84.711 84.243
Aug 7, 2022 84.260 0.006 0.01% 84.254 84.405 84.169
Aug 5, 2022 84.214 0.721 0.86% 83.493 84.611 83.481
Aug 4, 2022 83.490 -0.431 -0.51% 83.921 84.746 83.447
Aug 3, 2022 83.921 0.989 1.19% 82.932 84.151 82.779
Aug 2, 2022 82.931 -0.269 -0.32% 83.200 83.380 82.120
Aug 1, 2022 83.201 -0.516 -0.62% 83.717 83.897 83.107
Jul 31, 2022 83.715 0.142 0.17% 83.573 83.856 83.493
Jul 29, 2022 83.781 -0.794 -0.94% 84.575 84.785 83.512
Jul 28, 2022 84.576 -0.602 -0.71% 85.178 85.338 84.234
Jul 27, 2022 85.178 -0.269 -0.31% 85.447 85.644 84.984
Jul 26, 2022 85.447 0.108 0.13% 85.339 85.632 84.980
Jul 25, 2022 85.342 0.380 0.45% 84.962 85.751 84.757
Jul 24, 2022 84.962 -0.051 -0.06% 85.013 85.199 84.925
Jul 22, 2022 85.439 -0.130 -0.15% 85.569 85.895 84.885
Jul 21, 2022 85.568 -0.542 -0.63% 86.110 86.274 85.558
Jul 20, 2022 86.111 0.002 0.00% 86.109 86.585 85.897
Jul 19, 2022 86.109 1.057 1.24% 85.052 86.220 84.849
Jul 18, 2022 85.052 -0.527 -0.62% 85.579 85.641 84.894
Jul 17, 2022 85.579 0.377 0.44% 85.202 85.625 85.136