NZD/JPY
Bán 84.239
Chênh lệch Chênh lệch0.080
Mua 84.319
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 84.239 0.014 0.02% 84.225 84.465 83.999
Jan 26, 2023 84.228 0.466 0.56% 83.762 84.606 83.566
Jan 25, 2023 83.761 -0.803 -0.95% 84.564 84.776 83.569
Jan 24, 2023 84.564 -0.180 -0.21% 84.744 84.913 84.272
Jan 23, 2023 84.744 0.798 0.95% 83.946 84.847 83.675
Jan 22, 2023 83.945 0.194 0.23% 83.751 83.992 83.495
Jan 20, 2023 83.816 1.744 2.12% 82.072 83.916 82.049
Jan 19, 2023 82.073 -0.756 -0.91% 82.829 82.842 81.801
Jan 18, 2023 82.830 0.324 0.39% 82.506 84.799 82.479
Jan 17, 2023 82.506 0.519 0.63% 81.987 82.703 81.963
Jan 16, 2023 81.987 0.271 0.33% 81.716 82.210 81.642
Jan 15, 2023 81.715 0.261 0.32% 81.454 81.922 81.253
Jan 13, 2023 81.602 -0.895 -1.08% 82.497 82.544 81.042
Jan 12, 2023 82.498 -1.474 -1.76% 83.972 84.062 82.435
Jan 11, 2023 83.973 -0.183 -0.22% 84.156 84.485 83.944
Jan 10, 2023 84.156 0.270 0.32% 83.886 84.277 83.778
Jan 9, 2023 83.885 0.062 0.07% 83.823 84.663 83.687
Jan 8, 2023 83.822 0.352 0.42% 83.470 83.977 83.469
Jan 6, 2023 83.800 0.818 0.99% 82.982 83.968 82.981
Jan 5, 2023 82.983 -0.111 -0.13% 83.094 83.842 82.755