NZD/CAD
Bán 0.86919
Chênh lệch Chênh lệch0.00045
Mua 0.86964
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 0.86352 0.00054 0.06% 0.86298 0.86358 0.86148
Dec 6, 2022 0.86300 0.00404 0.47% 0.85896 0.86474 0.85741
Dec 5, 2022 0.85897 -0.00193 -0.22% 0.86090 0.86302 0.85400
Dec 4, 2022 0.86090 0.00053 0.06% 0.86037 0.86125 0.85947
Dec 2, 2022 0.86307 0.00754 0.88% 0.85553 0.86310 0.85411
Dec 1, 2022 0.85551 0.00876 1.03% 0.84675 0.85908 0.84605
Nov 30, 2022 0.84676 0.00522 0.62% 0.84154 0.84776 0.83805
Nov 29, 2022 0.84154 0.01028 1.24% 0.83126 0.84536 0.83093
Nov 28, 2022 0.83127 -0.00211 -0.25% 0.83338 0.83848 0.83045
Nov 27, 2022 0.83338 0.00064 0.08% 0.83274 0.83394 0.83214
Nov 25, 2022 0.83521 0.00060 0.07% 0.83461 0.83585 0.83149
Nov 24, 2022 0.83462 0.00070 0.08% 0.83392 0.83792 0.83290
Nov 23, 2022 0.83399 0.01161 1.41% 0.82238 0.83478 0.82047
Nov 22, 2022 0.82239 0.00263 0.32% 0.81976 0.82479 0.81965
Nov 21, 2022 0.81975 -0.00481 -0.58% 0.82456 0.82456 0.81864
Nov 20, 2022 0.82456 0.00149 0.18% 0.82307 0.82507 0.82295
Nov 18, 2022 0.82310 0.00693 0.85% 0.81617 0.82768 0.81613
Nov 17, 2022 0.81616 -0.00371 -0.45% 0.81987 0.82110 0.81050
Nov 16, 2022 0.81987 0.00174 0.21% 0.81813 0.82091 0.81488
Nov 15, 2022 0.81814 0.00688 0.85% 0.81126 0.82045 0.81072