NZD/CNH
Bán 4.4327
Chênh lệch Chênh lệch0.0020
Mua 4.4347
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/CNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 4.4154 0.0035 0.08% 4.4119 4.4166 4.4072
Dec 6, 2022 4.4120 0.0077 0.17% 4.4043 4.4326 4.4011
Dec 5, 2022 4.4042 -0.0652 -1.46% 4.4694 4.4910 4.3883
Dec 4, 2022 4.4695 -0.0052 -0.12% 4.4747 4.4799 4.4673
Dec 2, 2022 4.4970 0.0158 0.35% 4.4812 4.5065 4.4628
Dec 1, 2022 4.4812 0.0397 0.89% 4.4415 4.5093 4.4327
Nov 30, 2022 4.4415 0.0118 0.27% 4.4297 4.4544 4.3920
Nov 29, 2022 4.4297 -0.0351 -0.79% 4.4648 4.4875 4.4178
Nov 28, 2022 4.4648 -0.0420 -0.93% 4.5068 4.5115 4.4609
Nov 27, 2022 4.5068 0.0111 0.25% 4.4957 4.5117 4.4912
Nov 25, 2022 4.4952 0.0096 0.21% 4.4856 4.5015 4.4672
Nov 24, 2022 4.4856 0.0162 0.36% 4.4694 4.5007 4.4620
Nov 23, 2022 4.4694 0.0774 1.76% 4.3920 4.4703 4.3713
Nov 22, 2022 4.3920 0.0185 0.42% 4.3735 4.3985 4.3729
Nov 21, 2022 4.3734 -0.0219 -0.50% 4.3953 4.4038 4.3664
Nov 20, 2022 4.3953 0.0154 0.35% 4.3799 4.3977 4.3702
Nov 18, 2022 4.3818 0.0019 0.04% 4.3799 4.4219 4.3751
Nov 17, 2022 4.3799 0.0124 0.28% 4.3675 4.3935 4.3492
Nov 16, 2022 4.3675 0.0249 0.57% 4.3426 4.3868 4.3258
Nov 15, 2022 4.3425 0.0553 1.29% 4.2872 4.3580 4.2858