NZD/CNH
Bán 4.2866
Chênh lệch Chênh lệch0.0018
Mua 4.2884
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/CNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 4.2740 -0.0120 -0.28% 4.2860 4.2868 4.2712
May 31, 2023 4.2861 -0.0004 -0.01% 4.2865 4.2896 4.2667
May 30, 2023 4.2865 0.0041 0.10% 4.2824 4.2981 4.2782
May 29, 2023 4.2826 -0.0027 -0.06% 4.2853 4.2973 4.2791
May 28, 2023 4.2854 0.0152 0.36% 4.2702 4.2861 4.2679
May 26, 2023 4.2730 -0.0202 -0.47% 4.2932 4.3073 4.2670
May 25, 2023 4.2933 -0.0176 -0.41% 4.3109 4.3195 4.2840
May 24, 2023 4.3111 -0.1024 -2.32% 4.4135 4.4254 4.3043
May 23, 2023 4.4136 -0.0165 -0.37% 4.4301 4.4414 4.4038
May 22, 2023 4.4300 0.0172 0.39% 4.4128 4.4310 4.4085
May 21, 2023 4.4129 0.0118 0.27% 4.4011 4.4139 4.4010
May 19, 2023 4.4048 0.0086 0.20% 4.3962 4.4223 4.3918
May 18, 2023 4.3961 0.0173 0.40% 4.3788 4.4082 4.3742
May 17, 2023 4.3784 0.0150 0.34% 4.3634 4.3955 4.3594
May 16, 2023 4.3633 0.0177 0.41% 4.3456 4.3678 4.3428
May 15, 2023 4.3458 0.0280 0.65% 4.3178 4.3464 4.3137
May 14, 2023 4.3179 0.0050 0.12% 4.3129 4.3185 4.3129
May 12, 2023 4.3121 -0.0668 -1.53% 4.3789 4.3832 4.3096
May 11, 2023 4.3789 -0.0383 -0.87% 4.4172 4.4269 4.3769
May 10, 2023 4.4171 0.0297 0.68% 4.3874 4.4194 4.3793