NZD/HKD
Bán 4.9306
Chênh lệch Chênh lệch0.0018
Mua 4.9324
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 4.8971 -0.0001 -0.00% 4.8972 4.9124 4.8899
Aug 7, 2022 4.8971 -0.0048 -0.10% 4.9019 4.9020 4.8931
Aug 5, 2022 4.8978 -0.0438 -0.89% 4.9416 4.9523 4.8759
Aug 4, 2022 4.9417 0.0234 0.48% 4.9183 4.9566 4.9175
Aug 3, 2022 4.9183 0.0363 0.74% 4.8820 4.9301 4.8763
Aug 2, 2022 4.8820 -0.0881 -1.77% 4.9701 4.9786 4.8816
Aug 1, 2022 4.9700 0.0428 0.87% 4.9272 4.9861 4.9269
Jul 31, 2022 4.9270 -0.0051 -0.10% 4.9321 4.9339 4.9263
Jul 29, 2022 4.9364 -0.0032 -0.06% 4.9396 4.9674 4.8802
Jul 28, 2022 4.9395 0.0274 0.56% 4.9121 4.9430 4.9057
Jul 27, 2022 4.9119 0.0149 0.30% 4.8970 4.9267 4.8596
Jul 26, 2022 4.8969 -0.0136 -0.28% 4.9105 4.9286 4.8726
Jul 25, 2022 4.9105 0.0189 0.39% 4.8916 4.9284 4.8771
Jul 24, 2022 4.8915 -0.0164 -0.33% 4.9079 4.9115 4.8911
Jul 22, 2022 4.9040 0.0048 0.10% 4.8992 4.9478 4.8749
Jul 21, 2022 4.8993 0.0160 0.33% 4.8833 4.9078 4.8539
Jul 20, 2022 4.8833 -0.0081 -0.17% 4.8914 4.9229 4.8797
Jul 19, 2022 4.8914 0.0625 1.29% 4.8289 4.8980 4.8200
Jul 18, 2022 4.8289 -0.0286 -0.59% 4.8575 4.8666 4.8228
Jul 17, 2022 4.8575 0.0293 0.61% 4.8282 4.8588 4.8251