NZD/HKD
Bán 4.8890
Chênh lệch Chênh lệch0.0014
Mua 4.8904
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 28, 2023 4.8918 0.0238 0.49% 4.8680 4.8946 4.8668
Mar 27, 2023 4.8681 -0.0061 -0.13% 4.8742 4.8754 4.8513
Mar 26, 2023 4.8741 0.0099 0.20% 4.8642 4.8747 4.8634
Mar 24, 2023 4.8662 -0.0358 -0.73% 4.9020 4.9044 4.8597
Mar 23, 2023 4.9020 0.0140 0.29% 4.8880 4.9397 4.8854
Mar 22, 2023 4.8880 0.0301 0.62% 4.8579 4.9288 4.8414
Mar 21, 2023 4.8578 -0.0366 -0.75% 4.8944 4.8964 4.8379
Mar 20, 2023 4.8943 -0.0278 -0.56% 4.9221 4.9281 4.8853
Mar 19, 2023 4.9221 -0.0079 -0.16% 4.9300 4.9302 4.9190
Mar 17, 2023 4.9194 0.0504 1.04% 4.8690 4.9268 4.8606
Mar 16, 2023 4.8691 0.0345 0.71% 4.8346 4.8704 4.8228
Mar 15, 2023 4.8347 -0.0534 -1.09% 4.8881 4.9169 4.8180
Mar 14, 2023 4.8881 0.0150 0.31% 4.8731 4.9017 4.8600
Mar 13, 2023 4.8730 0.0401 0.83% 4.8329 4.9097 4.8201
Mar 12, 2023 4.8329 0.0144 0.30% 4.8185 4.8432 4.8159
Mar 10, 2023 4.8120 0.0241 0.50% 4.7879 4.8480 4.7812
Mar 9, 2023 4.7878 -0.0107 -0.22% 4.7985 4.8279 4.7809
Mar 8, 2023 4.7984 0.0025 0.05% 4.7959 4.8175 4.7756
Mar 7, 2023 4.7959 -0.0682 -1.40% 4.8641 4.8834 4.7904
Mar 6, 2023 4.8641 -0.0086 -0.18% 4.8727 4.8862 4.8445