NZD/MXN
Bán 10.58853
Chênh lệch Chênh lệch0.01627
Mua 10.60480
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 9, 2023 10.58853 -0.00221 -0.02% 10.59074 10.63033 10.57071
Jun 8, 2023 10.59074 0.10643 1.02% 10.48431 10.62866 10.47910
Jun 7, 2023 10.48405 -0.07829 -0.74% 10.56234 10.57862 10.46077
Jun 6, 2023 10.56243 -0.03764 -0.36% 10.60007 10.63712 10.54993
Jun 5, 2023 10.59999 -0.03570 -0.34% 10.63569 10.65452 10.58620
Jun 4, 2023 10.63569 0.02541 0.24% 10.61028 10.63786 10.59465
Jun 2, 2023 10.63368 -0.00790 -0.07% 10.64158 10.71533 10.60119
Jun 1, 2023 10.64184 -0.00905 -0.08% 10.65089 10.67068 10.57866
May 31, 2023 10.65095 -0.02918 -0.27% 10.68013 10.68130 10.56366
May 30, 2023 10.68012 0.04512 0.42% 10.63500 10.69518 10.60287
May 29, 2023 10.63536 -0.02990 -0.28% 10.66526 10.68317 10.61626
May 28, 2023 10.66517 0.01170 0.11% 10.65347 10.66856 10.64670
May 26, 2023 10.65015 -0.15762 -1.46% 10.80777 10.83803 10.64506
May 25, 2023 10.80837 -0.05957 -0.55% 10.86794 10.87663 10.75924
May 24, 2023 10.86794 -0.35866 -3.19% 11.22660 11.24308 10.84743
May 23, 2023 11.22669 -0.01822 -0.16% 11.24491 11.26968 11.16397
May 22, 2023 11.24482 0.08987 0.81% 11.15495 11.27034 11.13033
May 21, 2023 11.15495 0.04579 0.41% 11.10916 11.16383 11.10621
May 19, 2023 11.15186 0.10669 0.97% 11.04517 11.16127 11.03616
May 18, 2023 11.04546 0.05111 0.46% 10.99435 11.06787 10.96721