NZD/RUB
Bán 35.6905
Chênh lệch Chênh lệch0.3895
Mua 36.0800
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/RUB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 22, 2022 35.6910 0.4580 1.30% 35.2330 36.5335 35.1395
Jul 21, 2022 35.0250 0.8950 2.62% 34.1300 36.2225 33.9350
Jul 20, 2022 34.0225 -0.1580 -0.46% 34.1805 34.2720 33.8890
Jul 19, 2022 34.3590 -0.0940 -0.27% 34.4530 34.8570 33.9840
Jul 18, 2022 34.5460 -0.3305 -0.95% 34.8765 34.9790 34.5050
Jul 15, 2022 35.0650 -0.7700 -2.15% 35.8350 35.8360 34.6470
Jul 14, 2022 35.4815 0.0960 0.27% 35.3855 35.5885 35.0390
Jul 13, 2022 35.6780 -0.0505 -0.14% 35.7285 36.0985 35.2185
Jul 12, 2022 35.9315 -0.2100 -0.58% 36.1415 36.1920 34.8800
Jul 11, 2022 35.8960 -1.6165 -4.31% 37.5125 37.8255 35.7735
Jul 8, 2022 37.4810 -0.3330 -0.88% 37.8140 37.9410 37.2160
Jul 7, 2022 38.1885 -0.8275 -2.12% 39.0160 39.0215 37.8710
Jul 6, 2022 38.7690 -0.5360 -1.36% 39.3050 39.5755 37.6985
Jul 5, 2022 37.4020 3.2525 9.52% 34.1495 37.9940 34.0890
Jul 4, 2022 34.1545 -0.2105 -0.61% 34.3650 34.5275 33.8510
Jul 1, 2022 33.6955 1.1470 3.52% 32.5485 34.2890 32.3465
Jun 30, 2022 32.0770 -0.0760 -0.24% 32.1530 33.1255 31.7815
Jun 29, 2022 33.0545 1.3925 4.40% 31.6620 33.0605 31.0835
Jun 28, 2022 32.2475 -1.1875 -3.55% 33.4350 33.4350 32.1155
Jun 27, 2022 33.4485 -0.2975 -0.88% 33.7460 33.7560 33.2780