NZD/SGD
Bán 0.80233
Chênh lệch Chênh lệch0.00238
Mua 0.80471
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 0.80233 -0.01901 -2.31% 0.82134 0.82179 0.80115
Sep 29, 2022 0.82123 0.00083 0.10% 0.82040 0.82240 0.81351
Sep 28, 2022 0.82026 0.01054 1.30% 0.80972 0.82235 0.80495
Sep 27, 2022 0.80958 -0.00364 -0.45% 0.81322 0.82040 0.80847
Sep 26, 2022 0.81321 -0.00726 -0.88% 0.82047 0.82456 0.80831
Sep 25, 2022 0.82039 0.00086 0.10% 0.81953 0.82144 0.81797
Sep 23, 2022 0.82048 -0.00809 -0.98% 0.82857 0.82986 0.81957
Sep 22, 2022 0.83276 0.00604 0.73% 0.82672 0.83320 0.82462
Sep 21, 2022 0.82664 -0.00544 -0.65% 0.83208 0.83456 0.82615
Sep 20, 2022 0.83208 -0.00703 -0.84% 0.83911 0.84034 0.82908
Sep 19, 2022 0.83904 -0.00338 -0.40% 0.84242 0.84308 0.83522
Sep 18, 2022 0.84232 0.00070 0.08% 0.84162 0.84328 0.84056
Sep 16, 2022 0.84200 0.00280 0.33% 0.83920 0.84275 0.83744
Sep 15, 2022 0.83912 -0.00612 -0.72% 0.84524 0.84592 0.83873
Sep 14, 2022 0.84514 0.00155 0.18% 0.84359 0.84612 0.84020
Sep 13, 2022 0.84347 -0.01396 -1.63% 0.85743 0.85852 0.84160
Sep 12, 2022 0.85735 0.00302 0.35% 0.85433 0.85860 0.85311
Sep 11, 2022 0.85423 0.00433 0.51% 0.84990 0.85455 0.84960
Sep 9, 2022 0.85319 0.00138 0.16% 0.85181 0.85872 0.85150
Sep 8, 2022 0.85175 0.00019 0.02% 0.85156 0.85258 0.84798