NZD/SGD
Bán 0.81496
Chênh lệch Chênh lệch0.00074
Mua 0.81570
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 0.81445 0.00009 0.01% 0.81436 0.81585 0.81431
Jun 7, 2023 0.81430 -0.00455 -0.56% 0.81885 0.82009 0.81224
Jun 6, 2023 0.81879 0.00000 0.00% 0.81879 0.82177 0.81599
Jun 5, 2023 0.81872 0.00069 0.08% 0.81803 0.82027 0.81652
Jun 4, 2023 0.81797 0.00074 0.09% 0.81723 0.81815 0.81625
Jun 2, 2023 0.81728 0.00072 0.09% 0.81656 0.82080 0.81576
Jun 1, 2023 0.81651 0.00288 0.35% 0.81363 0.81838 0.81110
May 31, 2023 0.81356 -0.00260 -0.32% 0.81616 0.81624 0.81074
May 30, 2023 0.81616 -0.00184 -0.22% 0.81800 0.81952 0.81435
May 29, 2023 0.81800 -0.00097 -0.12% 0.81897 0.82036 0.81742
May 28, 2023 0.81888 0.00237 0.29% 0.81651 0.81913 0.81621
May 26, 2023 0.81600 -0.00379 -0.46% 0.81979 0.82306 0.81563
May 25, 2023 0.81982 -0.00298 -0.36% 0.82280 0.82448 0.81832
May 24, 2023 0.82304 -0.01844 -2.19% 0.84148 0.84222 0.82172
May 23, 2023 0.84145 -0.00443 -0.52% 0.84588 0.84744 0.83931
May 22, 2023 0.84585 0.00136 0.16% 0.84449 0.84617 0.84216
May 21, 2023 0.84446 0.00218 0.26% 0.84228 0.84456 0.84228
May 19, 2023 0.84360 0.00336 0.40% 0.84024 0.84688 0.83955
May 18, 2023 0.84019 0.00205 0.24% 0.83814 0.84166 0.83628
May 17, 2023 0.83812 0.00255 0.31% 0.83557 0.84137 0.83502