NZD/SEK
Bán 6.57823
Chênh lệch Chênh lệch0.01231
Mua 6.59054
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 6.57823 0.10721 1.66% 6.47102 6.58731 6.46986
Aug 11, 2022 6.47102 0.03730 0.58% 6.43372 6.47489 6.42683
Aug 10, 2022 6.43335 0.04514 0.71% 6.38821 6.45691 6.36682
Aug 9, 2022 6.38791 0.01282 0.20% 6.37509 6.39575 6.35887
Aug 8, 2022 6.37509 0.01038 0.16% 6.36471 6.40013 6.35196
Aug 7, 2022 6.36431 0.00239 0.04% 6.36192 6.36977 6.34672
Aug 5, 2022 6.35176 -0.00972 -0.15% 6.36148 6.38887 6.34963
Aug 4, 2022 6.36163 -0.03841 -0.60% 6.40004 6.43018 6.35563
Aug 3, 2022 6.39959 0.02329 0.37% 6.37630 6.41854 6.37085
Aug 2, 2022 6.37630 -0.02806 -0.44% 6.40436 6.41823 6.36416
Aug 1, 2022 6.40426 0.02342 0.37% 6.38084 6.42255 6.37582
Jul 31, 2022 6.38089 0.01125 0.18% 6.36964 6.38754 6.36296
Jul 29, 2022 6.37618 -0.04605 -0.72% 6.42223 6.44127 6.35241
Jul 28, 2022 6.42226 0.02964 0.46% 6.39262 6.46859 6.38709
Jul 27, 2022 6.39237 -0.03777 -0.59% 6.43014 6.43179 6.38687
Jul 26, 2022 6.43008 0.05858 0.92% 6.37150 6.44182 6.36230
Jul 25, 2022 6.37150 -0.00038 -0.01% 6.37188 6.38710 6.34979
Jul 24, 2022 6.37188 0.00125 0.02% 6.37063 6.37861 6.36080
Jul 22, 2022 6.38818 0.02726 0.43% 6.36092 6.42475 6.35595
Jul 21, 2022 6.36092 -0.01196 -0.19% 6.37288 6.37657 6.29583