NZD/SEK
Bán 6.53071
Chênh lệch Chênh lệch0.01361
Mua 6.54432
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 6.53071 -0.01847 -0.28% 6.54918 6.57093 6.50749
May 25, 2023 6.54918 0.01008 0.15% 6.53910 6.56332 6.52437
May 24, 2023 6.53913 -0.09552 -1.44% 6.63465 6.64100 6.51212
May 23, 2023 6.63494 -0.00401 -0.06% 6.63895 6.65274 6.61588
May 22, 2023 6.63898 0.04089 0.62% 6.59809 6.63961 6.58794
May 21, 2023 6.59805 0.02365 0.36% 6.57440 6.59955 6.57434
May 19, 2023 6.59890 0.01423 0.22% 6.58467 6.63057 6.58019
May 18, 2023 6.58467 0.06141 0.94% 6.52326 6.59240 6.51501
May 17, 2023 6.52271 0.03240 0.50% 6.49031 6.55688 6.48588
May 16, 2023 6.49032 0.03273 0.51% 6.45759 6.49393 6.44967
May 15, 2023 6.45758 0.02482 0.39% 6.43276 6.47602 6.42521
May 14, 2023 6.43295 0.02491 0.39% 6.40804 6.43319 6.39834
May 12, 2023 6.41411 -0.08632 -1.33% 6.50043 6.50792 6.40781
May 11, 2023 6.50051 -0.00722 -0.11% 6.50773 6.53107 6.48391
May 10, 2023 6.50751 0.04986 0.77% 6.45765 6.51174 6.44869
May 9, 2023 6.45749 0.01385 0.21% 6.44364 6.46206 6.42345
May 8, 2023 6.44354 0.03659 0.57% 6.40695 6.45346 6.39857
May 7, 2023 6.40684 0.03930 0.62% 6.36754 6.40903 6.36754
May 5, 2023 6.39356 -0.03884 -0.60% 6.43240 6.44695 6.38525
May 4, 2023 6.43241 0.06717 1.06% 6.36524 6.44854 6.36211