NZD/CHF
Bán 0.60040
Chênh lệch Chênh lệch0.00044
Mua 0.60084
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 0.59984 -0.00039 -0.06% 0.60023 0.60163 0.59971
Aug 7, 2022 0.60021 0.00075 0.13% 0.59946 0.60057 0.59930
Aug 5, 2022 0.60014 -0.00039 -0.06% 0.60053 0.60371 0.59839
Aug 4, 2022 0.60053 -0.00176 -0.29% 0.60229 0.60627 0.59965
Aug 3, 2022 0.60227 0.00628 1.05% 0.59599 0.60336 0.59547
Aug 2, 2022 0.59602 -0.00549 -0.91% 0.60151 0.60168 0.59557
Aug 1, 2022 0.60150 0.00346 0.58% 0.59804 0.60296 0.59764
Jul 31, 2022 0.59804 0.00098 0.16% 0.59706 0.59862 0.59608
Jul 29, 2022 0.59797 -0.00254 -0.42% 0.60051 0.60207 0.59580
Jul 28, 2022 0.60050 0.00083 0.14% 0.59967 0.60367 0.59875
Jul 27, 2022 0.59967 -0.00066 -0.11% 0.60033 0.60155 0.59683
Jul 26, 2022 0.60032 -0.00291 -0.48% 0.60323 0.60433 0.59879
Jul 25, 2022 0.60322 0.00299 0.50% 0.60023 0.60501 0.59920
Jul 24, 2022 0.60021 -0.00182 -0.30% 0.60203 0.60203 0.59979
Jul 22, 2022 0.60211 -0.00108 -0.18% 0.60319 0.60578 0.59964
Jul 21, 2022 0.60319 -0.00119 -0.20% 0.60438 0.60526 0.60034
Jul 20, 2022 0.60436 0.00064 0.11% 0.60372 0.60726 0.60303
Jul 19, 2022 0.60370 0.00238 0.40% 0.60132 0.60434 0.60074
Jul 18, 2022 0.60131 -0.00227 -0.38% 0.60358 0.60391 0.59991
Jul 17, 2022 0.60358 0.00287 0.48% 0.60071 0.60385 0.59980