NZD/CHF
Bán 0.54693
Chênh lệch Chênh lệch0.00059
Mua 0.54752
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 0.54693 -0.00086 -0.16% 0.54779 0.55019 0.54608
May 25, 2023 0.54780 -0.00414 -0.75% 0.55194 0.55249 0.54702
May 24, 2023 0.55195 -0.01131 -2.01% 0.56326 0.56366 0.55130
May 23, 2023 0.56327 -0.00131 -0.23% 0.56458 0.56562 0.56164
May 22, 2023 0.56457 0.00026 0.05% 0.56431 0.56478 0.56178
May 21, 2023 0.56428 0.00279 0.50% 0.56149 0.56439 0.56149
May 19, 2023 0.56393 -0.00024 -0.04% 0.56417 0.56740 0.56339
May 18, 2023 0.56418 0.00307 0.55% 0.56111 0.56479 0.56029
May 17, 2023 0.56109 0.00219 0.39% 0.55890 0.56495 0.55848
May 16, 2023 0.55891 -0.00013 -0.02% 0.55904 0.55983 0.55734
May 15, 2023 0.55904 0.00254 0.46% 0.55650 0.55925 0.55522
May 14, 2023 0.55650 0.00246 0.44% 0.55404 0.55657 0.55404
May 12, 2023 0.55546 -0.00718 -1.28% 0.56264 0.56311 0.55473
May 11, 2023 0.56266 -0.00384 -0.68% 0.56650 0.56773 0.56235
May 10, 2023 0.56649 0.00237 0.42% 0.56412 0.56661 0.56293
May 9, 2023 0.56411 0.00028 0.05% 0.56383 0.56578 0.56271
May 8, 2023 0.56385 0.00259 0.46% 0.56126 0.56536 0.56014
May 7, 2023 0.56125 0.00201 0.36% 0.55924 0.56146 0.55885
May 5, 2023 0.56033 0.00346 0.62% 0.55687 0.56267 0.55670
May 4, 2023 0.55688 0.00846 1.54% 0.54842 0.55729 0.54829