NZD/TRY
Bán 10.26722
Chênh lệch Chênh lệch0.12875
Mua 10.39597
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 10.26722 -0.31184 -2.95% 10.57906 10.63591 10.25946
Sep 29, 2022 10.57915 0.02412 0.23% 10.55503 10.59818 10.45529
Sep 28, 2022 10.55503 0.22634 2.19% 10.32869 10.61003 10.23415
Sep 27, 2022 10.32869 -0.09025 -0.87% 10.41894 10.56467 10.31056
Sep 26, 2022 10.41885 -0.13485 -1.28% 10.55370 10.60856 10.34450
Sep 25, 2022 10.55370 0.00612 0.06% 10.54758 10.56477 10.49895
Sep 23, 2022 10.53616 -0.14551 -1.36% 10.68167 10.72598 10.52880
Sep 22, 2022 10.80103 0.14410 1.35% 10.65693 10.80474 10.62323
Sep 21, 2022 10.65693 -0.12588 -1.17% 10.78281 10.82633 10.64974
Sep 20, 2022 10.78420 -0.10215 -0.94% 10.88635 10.90921 10.74296
Sep 19, 2022 10.88635 -0.02678 -0.25% 10.91313 10.93232 10.83873
Sep 18, 2022 10.91304 0.00679 0.06% 10.90625 10.93012 10.87299
Sep 16, 2022 10.88713 0.03019 0.28% 10.85694 10.93420 10.84811
Sep 15, 2022 10.85694 -0.08683 -0.79% 10.94377 10.97828 10.84237
Sep 14, 2022 10.94452 0.01787 0.16% 10.92665 10.98180 10.90322
Sep 13, 2022 10.92687 -0.24437 -2.19% 11.17124 11.23346 10.89069
Sep 12, 2022 11.17124 0.07400 0.67% 11.09724 11.22374 11.08377
Sep 11, 2022 11.10051 0.07279 0.66% 11.02772 11.10934 11.02772
Sep 9, 2022 11.09096 0.04898 0.44% 11.04198 11.21619 11.03566
Sep 8, 2022 11.04180 0.02193 0.20% 11.01987 11.07797 10.98709