NZD/TRY
Bán 12.41166
Chênh lệch Chênh lệch0.01643
Mua 12.42809
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 12.36623 -0.06010 -0.48% 12.42633 12.58044 12.34056
May 30, 2023 12.42634 0.27725 2.28% 12.14909 12.47921 12.09819
May 29, 2023 12.14907 0.09515 0.79% 12.05392 12.18442 12.03723
May 28, 2023 12.05382 -0.01634 -0.14% 12.07016 12.08072 12.02881
May 26, 2023 12.02360 -0.11729 -0.97% 12.14089 12.21853 12.01156
May 25, 2023 12.04271 -0.08257 -0.68% 12.12528 12.14446 12.01173
May 24, 2023 12.12508 -0.24733 -2.00% 12.37241 12.42154 12.09913
May 23, 2023 12.37251 -0.07238 -0.58% 12.44489 12.65225 12.33881
May 22, 2023 12.44484 0.02083 0.17% 12.42401 12.56659 12.40722
May 21, 2023 12.42420 0.06452 0.52% 12.35968 12.42621 12.35949
May 19, 2023 12.39843 0.07038 0.57% 12.32805 12.48599 12.32079
May 18, 2023 12.32794 0.00841 0.07% 12.31953 12.39623 12.22043
May 17, 2023 12.31873 0.03608 0.29% 12.28265 12.38895 12.23611
May 16, 2023 12.28239 0.02146 0.18% 12.26093 12.32865 12.24444
May 15, 2023 12.26112 0.12928 1.07% 12.13184 12.27328 12.04996
May 14, 2023 12.13184 0.03086 0.26% 12.10098 12.13629 12.05367
May 12, 2023 12.06895 -0.20143 -1.64% 12.27038 12.31595 12.03187
May 11, 2023 12.28928 -0.13374 -1.08% 12.42302 12.53050 12.25306
May 10, 2023 12.42282 0.07518 0.61% 12.34764 12.46197 12.33147
May 9, 2023 12.34780 0.01221 0.10% 12.33559 12.37097 12.31685