NZD/USD
Bán 0.60477
Chênh lệch Chênh lệch0.00027
Mua 0.60504
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 0.60417 0.00014 0.02% 0.60403 0.60538 0.60393
Jun 7, 2023 0.60401 -0.00372 -0.61% 0.60773 0.60957 0.60299
Jun 6, 2023 0.60776 0.00084 0.14% 0.60692 0.60990 0.60445
Jun 5, 2023 0.60692 0.00138 0.23% 0.60554 0.60840 0.60401
Jun 4, 2023 0.60555 -0.00014 -0.02% 0.60569 0.60587 0.60496
Jun 2, 2023 0.60567 -0.00064 -0.11% 0.60631 0.61099 0.60538
Jun 1, 2023 0.60632 0.00413 0.69% 0.60219 0.60758 0.59895
May 31, 2023 0.60220 -0.00226 -0.37% 0.60446 0.60462 0.59842
May 30, 2023 0.60447 0.00021 0.03% 0.60426 0.60653 0.60240
May 29, 2023 0.60427 -0.00116 -0.19% 0.60543 0.60696 0.60416
May 28, 2023 0.60542 0.00052 0.09% 0.60490 0.60562 0.60428
May 26, 2023 0.60443 -0.00075 -0.12% 0.60518 0.60952 0.60319
May 25, 2023 0.60519 -0.00511 -0.84% 0.61030 0.61030 0.60429
May 24, 2023 0.61029 -0.01450 -2.32% 0.62479 0.62554 0.60916
May 23, 2023 0.62480 -0.00364 -0.58% 0.62844 0.63014 0.62329
May 22, 2023 0.62843 0.00028 0.04% 0.62815 0.62911 0.62607
May 21, 2023 0.62816 0.00167 0.27% 0.62649 0.62827 0.62648
May 19, 2023 0.62726 0.00383 0.61% 0.62343 0.63042 0.62281
May 18, 2023 0.62342 -0.00094 -0.15% 0.62436 0.62679 0.62028
May 17, 2023 0.62435 0.00085 0.14% 0.62350 0.62718 0.62271