NZD/USD
Bán 0.55968
Chênh lệch Chênh lệch0.00030
Mua 0.55998
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 0.55968 -0.01431 -2.49% 0.57399 0.57415 0.55898
Sep 29, 2022 0.57400 0.00260 0.46% 0.57140 0.57496 0.56468
Sep 28, 2022 0.57140 0.00849 1.51% 0.56291 0.57325 0.55639
Sep 27, 2022 0.56291 -0.00344 -0.61% 0.56635 0.57206 0.56183
Sep 26, 2022 0.56634 -0.00754 -1.31% 0.57388 0.57535 0.56239
Sep 25, 2022 0.57390 -0.00052 -0.09% 0.57442 0.57500 0.57303
Sep 23, 2022 0.57444 -0.01004 -1.72% 0.58448 0.58553 0.57288
Sep 22, 2022 0.58843 0.00553 0.95% 0.58290 0.58864 0.58030
Sep 21, 2022 0.58287 -0.00733 -1.24% 0.59020 0.59096 0.58263
Sep 20, 2022 0.59020 -0.00610 -1.02% 0.59630 0.59744 0.58843
Sep 19, 2022 0.59631 -0.00302 -0.50% 0.59933 0.59988 0.59280
Sep 18, 2022 0.59932 0.00070 0.12% 0.59862 0.60009 0.59792
Sep 16, 2022 0.59913 0.00365 0.61% 0.59548 0.59933 0.59392
Sep 15, 2022 0.59549 -0.00612 -1.02% 0.60161 0.60193 0.59539
Sep 14, 2022 0.60163 0.00159 0.26% 0.60004 0.60245 0.59752
Sep 13, 2022 0.60004 -0.01438 -2.34% 0.61442 0.61602 0.59853
Sep 12, 2022 0.61442 0.00334 0.55% 0.61108 0.61564 0.60960
Sep 11, 2022 0.61108 0.00300 0.49% 0.60808 0.61160 0.60808
Sep 9, 2022 0.61020 0.00334 0.55% 0.60686 0.61513 0.60658
Sep 8, 2022 0.60686 0.00070 0.12% 0.60616 0.60764 0.60302