NZD/PLN
Bán 2.76898
Chênh lệch Chênh lệch0.00744
Mua 2.77642
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/PLN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 2.76898 -0.06388 -2.25% 2.83286 2.85180 2.76414
Sep 29, 2022 2.83288 0.00184 0.06% 2.83104 2.86053 2.82064
Sep 28, 2022 2.83104 0.02397 0.85% 2.80707 2.84429 2.78992
Sep 27, 2022 2.80707 0.00817 0.29% 2.79890 2.82706 2.79586
Sep 26, 2022 2.79892 -0.01046 -0.37% 2.80938 2.83251 2.78182
Sep 25, 2022 2.80938 0.00398 0.14% 2.80540 2.81553 2.79936
Sep 23, 2022 2.81413 -0.00702 -0.25% 2.82115 2.83641 2.80065
Sep 22, 2022 2.83481 0.00295 0.10% 2.83186 2.83879 2.81812
Sep 21, 2022 2.83188 0.03400 1.22% 2.79788 2.84777 2.79123
Sep 20, 2022 2.79788 0.00258 0.09% 2.79530 2.80558 2.77597
Sep 19, 2022 2.79530 -0.02470 -0.88% 2.82000 2.82184 2.79055
Sep 18, 2022 2.81998 0.00145 0.05% 2.81853 2.82287 2.81530
Sep 16, 2022 2.82069 0.00428 0.15% 2.81641 2.82777 2.80933
Sep 15, 2022 2.81641 -0.02464 -0.87% 2.84105 2.84657 2.81214
Sep 14, 2022 2.84080 0.00498 0.18% 2.83582 2.84439 2.82302
Sep 13, 2022 2.83568 -0.01013 -0.36% 2.84581 2.85100 2.82981
Sep 12, 2022 2.84587 0.00184 0.06% 2.84403 2.85789 2.83002
Sep 11, 2022 2.84403 0.01475 0.52% 2.82928 2.84984 2.82499
Sep 9, 2022 2.84715 -0.00534 -0.19% 2.85249 2.87842 2.84203
Sep 8, 2022 2.85249 -0.00298 -0.10% 2.85547 2.86590 2.84266