NZD/PLN
Bán 2.55319
Chênh lệch Chênh lệch0.00184
Mua 2.55503
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NZD/PLN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 2.54879 -0.00550 -0.22% 2.55429 2.55536 2.54609
May 30, 2023 2.55430 0.00507 0.20% 2.54923 2.56046 2.54334
May 29, 2023 2.54895 -0.00676 -0.26% 2.55571 2.56063 2.53606
May 28, 2023 2.55567 0.01212 0.48% 2.54355 2.55625 2.53830
May 26, 2023 2.55126 0.01112 0.44% 2.54014 2.57113 2.53998
May 25, 2023 2.54013 -0.01743 -0.68% 2.55756 2.56020 2.53657
May 24, 2023 2.55745 -0.04518 -1.74% 2.60263 2.60475 2.54359
May 23, 2023 2.60263 -0.01283 -0.49% 2.61546 2.62141 2.59058
May 22, 2023 2.61551 -0.02143 -0.81% 2.63694 2.63967 2.60925
May 21, 2023 2.63711 0.01117 0.43% 2.62594 2.63757 2.62072
May 19, 2023 2.62966 -0.00039 -0.01% 2.63005 2.64441 2.62247
May 18, 2023 2.63005 0.02600 1.00% 2.60405 2.63370 2.59933
May 17, 2023 2.60380 0.02619 1.02% 2.57761 2.60978 2.57055
May 16, 2023 2.57761 -0.00870 -0.34% 2.58631 2.59002 2.56783
May 15, 2023 2.58633 0.01014 0.39% 2.57619 2.58633 2.57174
May 14, 2023 2.57621 0.00422 0.16% 2.57199 2.57692 2.57141
May 12, 2023 2.57552 -0.04076 -1.56% 2.61628 2.61925 2.57243
May 11, 2023 2.61630 -0.00289 -0.11% 2.61919 2.62972 2.61021
May 10, 2023 2.61912 -0.01172 -0.45% 2.63084 2.63314 2.61170
May 9, 2023 2.63086 0.00383 0.15% 2.62703 2.63953 2.62106