Tên
Giá bán
Chênh lệch
Thay đổi
DOGE/USD
0.16950
0.00118
-4.140%
Bitcoin / USD
42213.55
0.10
-1.960%
Ethereum / USD
3219.29
0.02
-3.480%
Litecoin / USD
147.52
0.15
+1.010%
ANT/USD
7.5710
0.0478
-6.960%
Phân tích