NOK/RUB
Bán 5.7395
Chênh lệch Chênh lệch0.0665
Mua 5.8060
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NOK/RUB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 22, 2022 5.7395 0.0645 1.14% 5.6750 5.8540 5.6510
Jul 21, 2022 5.6420 0.1335 2.42% 5.5085 5.8525 5.4835
Jul 20, 2022 5.4650 -0.0575 -1.04% 5.5225 5.5370 5.4490
Jul 19, 2022 5.5650 0.0190 0.34% 5.5460 5.6260 5.4910
Jul 18, 2022 5.5620 -0.0125 -0.22% 5.5745 5.6085 5.5265
Jul 15, 2022 5.5980 -0.0885 -1.56% 5.6865 5.6865 5.5155
Jul 14, 2022 5.6540 0.0025 0.04% 5.6515 5.7050 5.5865
Jul 13, 2022 5.7015 0.0120 0.21% 5.6895 5.7490 5.6110
Jul 12, 2022 5.7285 -0.0490 -0.85% 5.7775 5.7795 5.5655
Jul 11, 2022 5.7570 -0.2230 -3.73% 5.9800 6.0250 5.7260
Jul 8, 2022 5.9980 -0.0720 -1.19% 6.0700 6.0735 5.9460
Jul 7, 2022 6.1265 -0.1255 -2.01% 6.2520 6.2525 6.0675
Jul 6, 2022 6.2180 -0.1180 -1.86% 6.3360 6.3845 6.0615
Jul 5, 2022 6.0255 0.4295 7.68% 5.5960 6.1555 5.5830
Jul 4, 2022 5.5800 0.0230 0.41% 5.5570 5.6380 5.4740
Jul 1, 2022 5.4630 0.1685 3.18% 5.2945 5.5785 5.2695
Jun 30, 2022 5.2080 -0.0025 -0.05% 5.2105 5.3710 5.1385
Jun 29, 2022 5.3755 0.2205 4.28% 5.1550 5.3860 5.0660
Jun 28, 2022 5.2500 -0.1925 -3.54% 5.4425 5.4425 5.2245
Jun 27, 2022 5.4175 -0.0170 -0.31% 5.4345 5.4400 5.3660