NOK/SEK
Bán 0.99699
Chênh lệch Chênh lệch0.00097
Mua 0.99796
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NOK/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 28, 2023 0.99397 0.00258 0.26% 0.99139 0.99480 0.99070
Mar 27, 2023 0.99137 -0.00202 -0.20% 0.99339 0.99455 0.98506
Mar 26, 2023 0.99344 0.00183 0.18% 0.99161 0.99475 0.99071
Mar 24, 2023 0.99360 0.00162 0.16% 0.99198 0.99504 0.98708
Mar 23, 2023 0.99214 0.00755 0.77% 0.98459 0.99681 0.98352
Mar 22, 2023 0.98455 0.00469 0.48% 0.97986 0.98824 0.97832
Mar 21, 2023 0.97987 0.00628 0.65% 0.97359 0.98250 0.97191
Mar 20, 2023 0.97346 -0.00924 -0.94% 0.98270 0.98310 0.96890
Mar 19, 2023 0.98269 0.00725 0.74% 0.97544 0.98481 0.97081
Mar 17, 2023 0.98062 0.00445 0.46% 0.97617 0.98594 0.97430
Mar 16, 2023 0.97617 -0.00823 -0.84% 0.98440 0.98665 0.97211
Mar 15, 2023 0.98435 -0.00694 -0.70% 0.99129 0.99320 0.97814
Mar 14, 2023 0.99129 -0.01184 -1.18% 1.00313 1.00410 0.98714
Mar 13, 2023 1.00313 -0.00097 -0.10% 1.00410 1.01230 0.99912
Mar 12, 2023 1.00418 0.00309 0.31% 1.00109 1.00766 0.99413
Mar 10, 2023 1.00797 0.00277 0.28% 1.00520 1.01086 1.00113
Mar 9, 2023 1.00519 0.00158 0.16% 1.00361 1.00812 1.00156
Mar 8, 2023 1.00356 0.00056 0.06% 1.00300 1.00711 0.99983
Mar 7, 2023 1.00300 0.00081 0.08% 1.00219 1.00526 1.00032
Mar 6, 2023 1.00219 -0.00381 -0.38% 1.00600 1.00787 0.99862