NOK/SEK
Bán 1.03386
Chênh lệch Chênh lệch0.00208
Mua 1.03594
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NOK/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 1.03117 -0.00156 -0.15% 1.03273 1.03324 1.03066
Jun 28, 2022 1.03273 0.00379 0.37% 1.02894 1.03332 1.02638
Jun 27, 2022 1.02893 0.00134 0.13% 1.02759 1.02960 1.02217
Jun 26, 2022 1.02753 0.01197 1.18% 1.01556 1.03027 1.01556
Jun 24, 2022 1.02338 0.00353 0.35% 1.01985 1.02791 1.01641
Jun 23, 2022 1.01984 0.00288 0.28% 1.01696 1.02310 1.01059
Jun 22, 2022 1.01697 -0.00797 -0.78% 1.02494 1.02641 1.00902
Jun 21, 2022 1.02514 0.00337 0.33% 1.02177 1.03115 1.02001
Jun 20, 2022 1.02180 0.00417 0.41% 1.01763 1.02682 1.01462
Jun 19, 2022 1.01759 0.00557 0.55% 1.01202 1.01818 1.00996
Jun 17, 2022 1.01367 -0.00431 -0.42% 1.01798 1.02355 1.01240
Jun 16, 2022 1.01798 -0.00537 -0.52% 1.02335 1.02509 1.01468
Jun 15, 2022 1.02334 0.00621 0.61% 1.01713 1.02571 1.01357
Jun 14, 2022 1.01714 -0.01052 -1.02% 1.02766 1.02923 1.01160
Jun 13, 2022 1.02788 0.00060 0.06% 1.02728 1.03138 1.02268
Jun 12, 2022 1.02727 0.00047 0.05% 1.02680 1.03315 1.02680
Jun 10, 2022 1.03166 -0.00123 -0.12% 1.03289 1.03801 1.02762
Jun 9, 2022 1.03289 -0.00357 -0.34% 1.03646 1.03699 1.02846
Jun 8, 2022 1.03647 0.00189 0.18% 1.03458 1.03778 1.03179
Jun 7, 2022 1.03459 -0.00343 -0.33% 1.03802 1.03941 1.02557