NOK/TRY
Bán 1.79208
Chênh lệch Chênh lệch0.01867
Mua 1.81075
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NOK/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 1.79208 -0.01625 -0.90% 1.80833 1.82185 1.79080
May 25, 2023 1.79890 -0.01332 -0.74% 1.81222 1.82035 1.79235
May 24, 2023 1.81223 0.00634 0.35% 1.80589 1.81783 1.80415
May 23, 2023 1.80588 -0.00886 -0.49% 1.81474 1.84362 1.80128
May 22, 2023 1.81476 -0.00382 -0.21% 1.81858 1.83713 1.80952
May 21, 2023 1.81858 0.00745 0.41% 1.81113 1.81867 1.80991
May 19, 2023 1.81537 0.00500 0.28% 1.81037 1.83143 1.80877
May 18, 2023 1.81040 -0.01999 -1.09% 1.83039 1.83340 1.80256
May 17, 2023 1.83038 -0.00597 -0.33% 1.83635 1.84341 1.82073
May 16, 2023 1.83636 -0.01615 -0.87% 1.85251 1.85960 1.83024
May 15, 2023 1.85252 0.01920 1.05% 1.83332 1.85656 1.81776
May 14, 2023 1.83333 0.00458 0.25% 1.82875 1.83365 1.82441
May 12, 2023 1.82303 -0.00259 -0.14% 1.82562 1.84348 1.81952
May 11, 2023 1.82782 -0.02838 -1.53% 1.85620 1.87325 1.81728
May 10, 2023 1.85622 0.01299 0.70% 1.84323 1.87149 1.84113
May 9, 2023 1.84321 -0.00893 -0.48% 1.85214 1.85406 1.83275
May 8, 2023 1.85250 0.01288 0.70% 1.83962 1.88019 1.83918
May 7, 2023 1.83960 0.00749 0.41% 1.83211 1.84168 1.83179
May 5, 2023 1.83951 0.01904 1.05% 1.82047 1.84557 1.81959
May 4, 2023 1.82047 0.01529 0.85% 1.80518 1.82685 1.80518