NOK/TRY
Bán 1.86472
Chênh lệch Chênh lệch0.02301
Mua 1.88773
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NOK/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 1.86472 -0.01200 -0.64% 1.87672 1.89073 1.86072
Aug 11, 2022 1.87665 0.00710 0.38% 1.86955 1.89620 1.85823
Aug 10, 2022 1.86951 0.03891 2.13% 1.83060 1.88220 1.82731
Aug 9, 2022 1.83058 -0.00478 -0.26% 1.83536 1.85215 1.80546
Aug 8, 2022 1.83536 0.02049 1.13% 1.81487 1.84945 1.81309
Aug 7, 2022 1.81482 0.00005 0.00% 1.81477 1.81627 1.81268
Aug 5, 2022 1.81940 -0.01684 -0.92% 1.83624 1.84482 1.81505
Aug 4, 2022 1.83631 -0.00059 -0.03% 1.83690 1.85378 1.82895
Aug 3, 2022 1.83694 0.01013 0.55% 1.82681 1.85396 1.82565
Aug 2, 2022 1.82710 -0.01942 -1.05% 1.84652 1.85768 1.82542
Aug 1, 2022 1.84694 0.00607 0.33% 1.84087 1.86874 1.81738
Jul 31, 2022 1.84087 -0.00194 -0.11% 1.84281 1.84593 1.84044
Jul 29, 2022 1.84606 0.00684 0.37% 1.83922 1.85774 1.81577
Jul 28, 2022 1.83919 0.01104 0.60% 1.82815 1.84943 1.81738
Jul 27, 2022 1.82874 0.02708 1.50% 1.80166 1.83777 1.80085
Jul 26, 2022 1.80166 -0.00022 -0.01% 1.80188 1.82145 1.78635
Jul 25, 2022 1.80188 0.02257 1.27% 1.77931 1.81558 1.77550
Jul 24, 2022 1.77889 0.00318 0.18% 1.77571 1.78105 1.77420
Jul 22, 2022 1.77189 -0.00491 -0.28% 1.77680 1.79289 1.76200
Jul 21, 2022 1.77680 0.01789 1.02% 1.75891 1.78851 1.75461